Silje Stensrud (f.v.) og Pernille Botolfsen er klare for godt over 200 nye studenter. Samtidig ønsker de flere relevante praksisplasser: - Ta kontakt med oss dersom du kan ta imot studenter!, oppfordrer duoen.

Studiestart: – Normalt å føle seg overveldet!

– Alle har vært nye en gang, innledet avdelingsleder ved fysioterapistudiet ved OsloMet – storbyuniversitetet, Silje Stensrud, da hun ønsket over 200 nye studenter velkommen til Oslo og til fysioterapiutdanningen. Hun oppfordrer samtidig relevante praksissteder til å ta imot studentene.

Publisert Sist oppdatert
Silje Stensrud, avdelingsleder ved fysioterapiutdanningen, OsloMet, oppfordrer relevante praksissteder til å ta imot studenter.

– Vi er her for å hjelpe dere, sa Stensrud til de spente tilhørerne, og refererte til de ansatte ved bachelorutdanningen i fysioterapi.

– Det å bo og oppholde seg i en stor by som Oslo kan virke overveldende. Bruk litt tid på å bli kjent med byen og campus. Bruk oss, bruk fadderne deres. Få nye venner, utforsk byen og campus sammen nå i starten, oppfordret hun.

– Krever stor grad av egeninnsats

Stensrud presiserte at nå har man ansvaret helt selv – noe som kanskje er den største forskjellen fra videregående skole, der mange av studentene oppholdt seg inntil før sommeren. Det beregnes ifølge Stensrud ca. 40 timer studieinnsats per uke – noe som tilsvarer en fulltids jobb.

– Dere må i tillegg til å utvikle teoretiske og praktiske ferdigheter også utvikle personlige egenskaper som eksempelvis empati, og gode motivasjons- og kommunikasjonsferdigheter, som er nødvendige for å bli dyktige fysioterapeuter, sa hun.

Pernille Botolfsen, studentkoordinator for 1.årsstudentene ved OsloMet - storbyuniversitetet.

– Ikke bare hardt arbeid

– Dere skal selvsagt også ha det gøy, sa Stensrud, før hun oppfordret til å nyte studentlivet, ta vare på hverandre, ta imot tillitsverv og bidra til et godt klassemiljø.

Vil beholde studenter i større grad

– Vi håper 225 studenter forblir på studiet, sa Pernille Botolfsen til Fysioterapeuten etter åpningstalen.

Botolfsen er blant annet studentkoordinator for 1.årsstudentene ved OsloMet – storbyuniversitetet.

– Hvor mange startet i dag?

– Det vet vi ikke enda. Men salen var full, det var garantert over 200 her.

– Vi har et måltall på 225 studenter. Det er det antallet som vi ønsker at skal møte opp til første semester. Vi tar inn i overkant av 240 studenter, men da regner vi inn et frafall i løpet av studietiden.

– Når mister dere studenter?

– Vi vet vi mister enkelte den første uken, da man gjerne får studieplass andre steder. Andre ombestemmer seg av andre årsaker. De som ikke møtte i dag, mister plassen sin. Vi hadde 267 på listen før dagen i dag.

– Dersom vi ønsker å fylle opp studiet etter dagen i dag, tilbyr vi plasser til nye kandidater.

– Heftig første semester

Anatomi og fysiologi er temaer mange fysioterapistudenter kjenner på med en dose av både frykt og spenning.

– Hvordan organiserer dere denne delen av studiet nå?

– Her har vi gjort noen tiltak. Vi har blant annet flyttet mesteparten av anatomiundervisningen, både forelesninger og overflateanatomi, ned hit til OsloMet – fra Domus Medica (Universitetet i Oslo). Her ønsker vi å knytte anatomiemnet enda tettere til fysioterapifaget, sier Botolfsen.

– Skal ivareta alle

Så er spørsmålet – hvordan skal man ivareta alle studentene i et kull? 240 studenter med delvis – eller helt – ulike forutsetninger og behov for å lykkes i denne typen studieløp.

– Vi ønsker å ivareta alle studentene, sier Stensrud:

– Også de som trenger litt ekstra hjelp i ulike faser av studiet. Studenter lærer på ulike måter og det å få med alle til enhver tid kan være en utfordring. Det setter store pedagogiske krav til oss faglærere og det krever ofte litt nye måter å tenke på.

Praksisplasser er en utfordring

– Hvordan er det med praksisplasser for fysioterapistudentene ved OsloMet?

– Vi har en administrasjon som jobber kontinuerlig med å finne praksisplasser. Ved flere av de korte praksisperiodene oppfordres også studentene til å finne praksisplasser selv, sier Botolfsen.

– Å få nok praksisplasser til såpass mange studenter krever oppmerksomhet og samarbeid fra hele feltet, sier Stensrud. Vi er veldig takknemlige overfor de dedikerte veilederne som tar på seg ansvaret med å veilede studenter i praksis. Deres engasjement og kompetanse er av avgjørende betydning for å forme fremtidens fysioterapeuter.

– Praksis er med på å bygge bro mellom teori og virkelighet, og det er en uvurderlig del av fysioterapiutdanningen da det gir studentene den nødvendige erfaringen og selvtilliten de trenger for å lykkes som profesjonelle, forteller Stensrud videre.

Oppfordrer til å ta imot studenter

–Likevel er vi også oppmerksomme på at tilgangen til kompetente praksisveiledere kan være begrenset. Det er en utfordring som vi må ta på alvor og samarbeide for å løse. Vi oppfordrer alle relevante praksissteder til å vurdere å ta imot studenter for på den måten å bidra til å utdanne og inspirere kommende generasjoner av fysioterapeuter. Vi håper alle involverte vil se verdien av å investere tid og energi i denne viktige oppgaven, og at vi sammen kan bygge en solid bro mellom utdanning og praktisk anvendelse av kunnskap.

–Ta kontakt med oss ved utdanningene dersom du kan ta imot studenter, oppfordrer avdelingslederen.

Powered by Labrador CMS