Fysioterapeut som første kontakt

Stadig flere britiske pasienter som oppsøker allmennpraktiserende lege på grunn av ryggsmerter eller andre muskel- og skjelettlidelser, får i stedet time hos en fysioterapeut. Det opplyser CSP, forbundet for fysioterapeuter i Storbritannia.

Publisert

Direkte tilgang til fysioterapeut frigir tid hos allmennpraktiserende leger, og innebærer at man kan starte rehabiliteringen umiddelbart. Det går frem av en gjennomgang av fysioterapiens rolle i allmennpraksis i Storbritannia, ifølge csp.no.

- Det er meningsløst at pasienter må gå veien om henvisning fra allmennlege, når en fysioterapeut kan vurdere dem like bra, sier professor Karen Middleton i Chartered Society og Physiotherapy (CSP).

Har undersøkt praksis

Organisasjonen har undersøkt praksis i såkalte Clinical Commissioning Groups (CCG), som er klinisk ledede grupperinger innen det britiske helsevesenet (National Health Service).

CCGene har ansvar for planlegging og tilgang på helsetjenester i sitt lokalmiljø, og totalt finnes det 209 slike grupperinger. 41 prosent av CCGene opplyser at de i det minste piloterer en ordning med fysioterapeut som første kontakt for pasientene.

Store besparelser

Ifølge CSP øker sjansene for friskmelding dersom pasienten blir vurdert av spesialist tidlig i sykdoms- eller skadeforløpet. Beregninger organisasjonen har foretatt anslår at et fastlegekontor kan spare inntil 1.000 pund per uke ved at pasientene kommer raskt til spesialist.

Middleton er klar på at pasienter med ryggsmerter eller muskel/skjelett-lidelser har mye å hente på å komme direkte til fysioterapeut.

- Det innebærer at rehabiliteringen kan starte umiddelbart, dersom det er nødvendig, og det frigjør tid til pasienter med behov for medisinske diagnoser hos fastlegene, sier hun.

Powered by Labrador CMS