Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Fysisk aktivitet reduserer kreftrisikoen

En ny studie peker i retning av at fysisk aktivitet forebygger flere kreftformer enn tidligere antatt.

Publisert

1,44 millioner deltakere danner grunnlaget for studien, og disse er hentet fra tolv prospektive amerikanske og europeiske kohortstudier med selvrapportert fysisk aktivitet, ifølge nhi.no.

Deltakerne hadde en gjennomsnittsalder på 59 år, 57 prosent var kvinner og 186 932 krefttilfeller ble inkludert.

Tretten krefttyper

Studien antyder at høyere aktivitetsnivå er forbundet med lavere risiko for tretten ulike krefttyper. Det gjelder spiserørskreft, leverkreft, lungekreft, nyrekreft, kreft i magesekken, livmorkreft, myelogen leukemi, myelom, tykktarmskreft, hode- og nakkekreft, endetarmskreft, blærekreft og brystkreft.

I motsatt retning viste det seg at høyere aktivitetsnivå økte risikoen for føflekkreft og prostatakreft.

Uavhengig av kroppsvekt

Resultatene fra studien peker i retning av at kroppsvekt ikke spiller noen sentral rolle for risikoreduksjonen, og at personer som har røkt også kan oppnå redusert kreftrisiko via fysisk aktivitet.

For tretten av totalt 26 kreftformer som ble analysert i studien førte fysisk aktivitet til redusert kreftfare. Risikoreduksjonen var på 20 prosent eller mer for sju av krefttypene, og totalt på sju prosent for alle former for kreft som var inkludert.

Les mer her.

Powered by Labrador CMS