- Bør slutte med akupunktur mot kolikk

Akupunkturbehandling av spedbarnskolikk med nåler bør ikke fortsette. Det er anbefalingen i en doktorgradsavhandling fra Universitetet i Oslo.

Publisert Sist oppdatert

I studiene til denne avhandlingen ble det ikke funnet noen klinisk relevant effekt av akupunkturbehandling mot kolikksmerter. Det blir også pekt på at behandlingen kan være smertefull for barna.

Nåleakupunktur blir brukt mot spedbarnskolikk både i Skandinavia og andre vestlige land. Behandlingen er omdiskutert, fordi spedbarn ikke kan gi samtykke til behandling, skriver UiO i pressemeldingen om disputasen, som finner sted 24.mai.

RCT, metaanalyse og feltstudie

I avhandlingen «Acupuncture treatments for infantile colic» har Holgeir Skjeie og medarbeidere ved Institutt for helse og samfunn, UiO, undersøkt behandlingen gjennom en randomisert kontrollert studie i allmennpraksis.

De har også utført en sammenstilling av rådata fra alle tilsvarende publiserte studier i en metaanalyse, og gjennomført en feltstudie på bruken av nåleakupunktur i Shanghai.

Ingen relevante forskjeller

Den randomiserte kontrollerte studien ble gjennomført ved flere legesentra i Sør-Norge av akupunktur-kompetente allmennleger. De fant ingen relevante forskjeller i reduksjon av gråt mellom gruppen av spedbarn som fikk akupunktur og kontrollgruppen. Foreldrene og forskerne visste ikke hvem av barna som tilhørte hvilken gruppe.

Heller ikke i sammenstillingen av rådata fra alle tilsvarende studier fant de en klinisk relevant effekt av akupunkturbehandlingen. Der dette var målt, gråt spedbarna som fikk akupunkturnåler mer under behandling enn kontrollgruppen, noe som indikerer at nålebehandlingen kan være smertefull. Og feltstudien fra Shanghai viste at nåleakupunktur i svært liten grad blir brukt på spedbarn der.

Budskapet fra avhandlingen er at akupunkturbehandling av spedbarnskolikk med nåler ikke bør fortsette, ifølge UiO.

Powered by Labrador CMS