Mening

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Når kan man anbefale akupunktur i helsetjenesten?

Dette er meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatternes mening.

Publisert Sist oppdatert

Terje Alræk, professor, Avdeling for helsevitenskap, Høyskolen Kristiania, Oslo og Seniorforsker, NAFKAM, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø

Mona Solberg, forskningsansvarlig Akupunkturforeningen. Korrespondanse: solbergmon@gmail.com

Oppgitte interessekonflikter: Mona Solberg er styremedlem i Akupunkturforeningen. Hun har også et ansettelsesforhold i Akupunkturforeningen. Terje Alræk underviser på bachelorutdanningen i akupunktur ved Høyskolen Kristiania.

I Norge har vi fire nasjonale kliniske retningslinjer som anbefaler akupunktur. En av de er på kroniske lave ryggsmerter uten nerverotaffeksjon. Denne trenger oppdatering. Ser en til Cochrane-rapporten som forfatterne Dahm og Larun referer til i Fysioterapeuten (1) er det tvilsomt om den anbefalingen blir fornyet, eller?

Internasjonale kliniske retningslinjer anbefaler akupunktur for lave korsryggsmerter

Mange internasjonale kliniske retningslinjer anbefaler akupunktur for kroniske korsryggsmerter. I Cochrane-oversikten refereres det flere ganger til de store tyske studiene (2,3), resultatene fra de studiene, pluss noen flere, har gjort at det tyske helsesystemet refunderer akupunkturbehandling for kroniske lave ryggsmerter. Andre land har også anbefalinger for å bruke akupunktur for denne tilstanden (4). Sentralt i anbefalingene er at akupunktur er en ikke-medikamentell behandling, den er trygg, utført av kvalifisert personell, kostnadseffektiv (5) og har en gunstig bivirkningsprofil. Alle som arbeider med smertepasienter vet at bruken av smertestillende medikamenter hos kronikere er for høy, med en tilsvarende alvorlig bivirkningsprofil.

”Placeboakupunktur” er ikke en uvirksom/inert behandling

De inkluderte studiene i Cochrane-rapporten er såkalte placebokontrollerte studier – gullstandarden for kliniske kontrollerte studier - og den er god. Ett av kriteriene for en placebokontrollert studie er at kontrollgruppen mottar en behandling som er inert/uvirksom utover placebo. Det er ikke tilfelle i studier som anvender såkalt narreakupunktur/sham akupunktur. Dette er problematisk.

Veien videre for akupunkturforskning og manuelle intervensjoner

Flere forskere mener at veien videre for akupunkturforskning er sammenlignende effektforskning og network metaanalyser. Cochrane-rapporten inkluderer ikke individuell pasientdata og metaanalyser. Metaanalyser basert på individuelle pasientdata anses som gullstandarden for å besvare kliniske forskningsspørsmål. Slike studier har flere fordeler sammenlignet med tradisjonelle metaanalyser med aggregerte data. I 2012 ble det publisert en slik analyse for akupunktur og kroniske smerter (6). Konklusjon; akupunktur er bedre enn både standard behandling og narreakupunktur for behandling av kronisk smerte, og er derfor et fornuftig henvisningsalternativ for pasienter med kronisk smerte (7).

Relevans for klinisk praksis og anbefaling Cochrane-rapporten

I den opprinnelige Cochrane-rapporten, som Dahm og Larun referer til (8), konkluderes det også: “The decision to use acupuncture to treat chronic low back pain might depend on the availability, cost and patient`s preference.”

Dette er basert på at Cochrane-oversikten viste at akupunktur sammenlignet med ingen behandling ga klinisk relevant smertelindring og funksjon. Akupunktur sammenlignet med standard behandling viste også at akupunktur var signifikant bedre enn standard behandling, men denne effekten var mindre enn det forfatterne konkludere som klinisk relevant (en 30% forskjell mellom gruppene). I forhold til klinisk praksis betyr jo ikke dette at smertepasientene ikke hadde en relevant smertelindring. Det betyr at differansen mellom akupunkturgruppen og” usual care”-gruppen var mindre enn 30% smertereduksjon.

Cochrane-oversikten viste at akupunktur hadde like god effekt som annen behandling for korsryggsmerter. Når nye retningslinjer for korsryggsmerter igjen skal lages i Norge, håper vi derfor at akupunktur fortsatt blir stående som et relevant behandlingsvalg.

Referanser

1. Kristin Thuve Dahm og Lillebeth Larun. Akupunktur mot langvarige korsryggsmerter. https://fysioterapeuten.no/akupunktur-fysioterapi-korsryggsmerter/akupunktur-mot-langvarige-korsryggsmerter/131368

2. Brinkhaus B, Witt CM, Jena S, Linde K, Streng A, Wagenpfeil S, et al. Acupuncture in patients with chronic low back pain: a randomized controlled trial. Archives of Internal Medicine 2006;166(4):450-7. [PMID: 16505266]

3. Witt CM, Jena S, Selim D, Brinkhaus B, Reinhold T, Wruck K, et al. Pragmatic randomized trial evaluating the clinical and economic effectiveness of acupuncture for chronic low back pain. American Journal of Epidemiology 2006;164(5):487-96.

4. Birch S, Lee MS, Alraek T, Kim TH. Overview of Treatment Guidelines and Clinical Practical Guidelines That Recommend the Use of Acupuncture: A Bibliometric Analysis. J Altern Complement Med. 2018 Aug;24(8):752-769. doi: 10.1089/acm.2018.0092.

5. Taylor P, Pezzullo L, Grant SJ, Bensoussan A. Cost-effectiveness of Acupuncture for Chronic Nonspecific Low Back Pain. Pain Pract. 2014 Sep;14(7):599-606. doi: 10.1111/papr.12116.

6. Vickers AJ, Cronin AM, Maschino AC, Lewith G, MacPherson H, Foster NE, Sherman KJ, Witt CM, Linde K; Acupuncture Trialists' Collaboration. Acupuncture for chronic pain: individual patient data meta-analysis. Arch Intern Med. 2012 Oct 22;172(19):1444-53. doi: 10.1001/archinternmed.2012.3654.

7. MacPherson H, Vickers A, Bland M, Torgerson D, Corbett M, Spackman E, Saramago P, Woods B, Weatherly H, Sculpher M, Manca A, Richmond S, Hopton A, Eldred J, Watt I. Acupuncture for chronic pain and depression in primary care: a programme of research. Southampton (UK): NIHR Journals Library; 2017 Jan.

8. Mu J, Furlan AD, Lam WY, Hsu MY, Ning Z, Lao L. Acupuncture for chronic nonspecific low back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 12. Art. No.: CD013814. DOI: 10.1002/14651858.CD013814.

Powered by Labrador CMS