Når fysioterapeuten blir alternativ

Ikke så rent få fysioterapeuter tilbyr alternativ behandling, eller er samlokalisert med terapeuter for alt fra fotsoneterapi til energibalansering etter Yuen-metoden. Er det greit?

Publisert Sist oppdatert

– Absolutt ikke, mener fysioterapeut Marianne Frydenlund i Larvik.

Hva sier loven?

Lov om helsepersonell (Helsepersonelloven) gjelder også når autorisert helsepersonell gir alternativ behandling.

Sentralt står krav om faglig forsvarlighet, plikt til å gi informasjon om helsehjelp, plikt til ikke å påføre pasienter unødvendige utgifter og plikt til journalføring.

Lov om alternativ behandling av sykdom

Markedsføring av alternativ behandling må oppfylle kravene i Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom.

Kilde: www.helsetilsynet.no

I en e-post tidligere i høst oppfordret hun Fysioterapeuten til å skrive om sammenblandingen av fysioterapi og alternativ behandling. Rett før jul i fjor gikk hun ut i Østlandsposten i Larvik for å advare mot «vindunderplastret» LifeWave.

– Vi ødelegger faget vårt hvis vi flørter med ting som beviselig ikke har effekt. Vi mister troverdighet, sier Frydenlund, som har drevet Langestrand Fysioterapi sammen med sin mann siden 1980.

Du skal ikke lete lenge på nettet med søkeord som fysioterapeut/fysioterapi og ulike alternative terapiformer før du får flere treff. Det er vanlig at fysioterapeuter og annet helsepersonell jobber i samme lokaler som alternative terapeuter. Det er heller ikke uvanlig at fysioterapeuter selv tilbyr ulike alternative terapiformer på klinikkens nettsider.

Om du ikke blander dette sammen med din fysioterapipraksis, en eventuell driftsavtale og informerer pasientene godt, er det ikke ulovlig, men er det etisk og faglig forsvarlig?

Se også intervju med direktøren i Helsetilsynet: Misbruker tilliten til offentlig helsepersonell. Og leder i Fysioterapeuten nr. 11: Alternativet.

– Utbredt blant fysioterapeuter

En kilde Fysioterapeuten har vært i kontakt med har i flere år fulgt med på utviklingen i alternativbransjen – og hvordan autorisert helsepersonell forholder seg til alternative behandlingsmetoder. Han har blant annet sendt oss en liste med over 400 fysioterapeuter og hvilke typer alternative behandlingsformer og produkter de benytter eller formidler salg av.

– Mitt inntrykk er at alternative behandlingsmetoder er langt mer utbredt hos fysioterapeuter enn hos leger. Kiropraktorer er igjen langt mer tilbøyelige til dette enn fysioterapeuter.

Norsk Fysioterapiforbund bør ta et klart standpunkt for vitenskapen for å forsvare fagets vitenskapelige plattform, skriver kilden i en e-post til Fysioterapeuten.

Dette stemmer godt overens med vårt eget inntrykk, etter flere søk på nettet. Informasjon om behandlingstilbud, både fysioterapi og alternative behandlingsformer, ligger ofte åpent ute på klinikkenes nettsider.

Multi-level Marketing (MLM), en form for nettverkssalg av ulike produkter, er det også en del fysioterapeuter som driver med. For eksempel LifeWave, som ifølge produsentens nettsider er «en avansert form for lysbehandling».

Det loves umiddelbar smertefrihet, økt energinivå, god søvn, redusert eksponering for mobilstråling, redusert betennelse, støtting av immunsystemet, regulert hormonaktivitet, matlystkontroll og avgiftning av kroppen. For å nevne noe.

– En sammenheng

Av de ca. 400 fysioterapeutene på listen, som tilbød ulike typer alternativ behandling, var det 100 treff på MLM-selskaper i kategorien helse/velvære. Vår kilde mener at det reelle tallet kanskje er det dobbelte.

Som kontrollgruppe brukte han en tilfeldig liste av fysioterapeuter fra NFFs nettsider, fysio.no, og her var det bare rundt én av 20 som var tilknyttet slike MLM-selskaper. Blant selskapene som er utbredt blant fysioterapeuter finner vi Nu Skin, Herbalife, Synergy Worldwide, Forever Living, LifeWave og Innerlight. Enkelte av disse produktene er helt harmløse, mens andre kan være direkte helseskadelige.

Det er imidlertid vanskelig å si om fysioterapeuter bruker eller promoterer sine MLM-produkter gjennom sitt virke som fysioterapeut eller om det er et «privat» anliggende.

Provosert

Marianne Frydenlund i Larvik fikk til slutt nok. Hun ble veldig provosert av at pasientene hennes ble lurt til å bruke tusenvis av kroner på produkter helt uten vitenskapelig dokumentasjon.

I november-desember 2013 gikk hun til lokalavisen Østlandsposten, som deretter hadde flere oppslag om LifeWave. Hun var opptatt av at pasientene hennes, og andre i Larvik, ikke skulle bli lurt. Det førte til en lang periode med opphetet debatt i kommentarfelt og sosiale medier.

Så i høst ble det kjent gjennom flere avis-oppslag i høst at Vålerenga fotballklubb (VIF) hadde inngått et samarbeid med LifeWave for å teste ut plastrene på spillerne. Men det tok fort slutt etter at Legemiddelverket og forbrukerombudet uttalte seg om mulig ulovlig markedsføring av et produkt som ingen har klart å finne ut hva egentlig inneholder.

I arbeidet med LifeWave erfarte Frydenlund at flere fysioterapeuter, både i Vestfold og andre steder, formidlet salg av plastret gjennom MLM-systemet. Det gjaldt også institutter med driftsavtale. Hun fikk også kjennskap til at det er mye sammenblanding av fysioterapi og alternative behandlingsformer ellers.

Ødelegger faget

– Kanskje det er blitt utdannet for mange fysioterapeuter de siste årene. Mange unge tjener ikke nok til å leve av yrket uten å ha driftstilskudd. Da begynner enkelte kanskje å blande kortene for å få betalt utgiftene. Selv tilhører jeg den heldige generasjonen som var etablert i privat praksis da driftstilskuddsordningen kom og som fikk avtale med kommunen. Jeg har jobbet privat i full jobb siden 1977, og jeg ser godt problemet de unge har i dag.

– Hva tror du konsekvensene blir av å blande kortene på denne måten?

– Vi ødelegger faget vårt hvis vi flørter med ting som beviselig ikke har effekt. Vi mister troverdighet! Det har vært vanskelig nok å finne ut av hva som har effekt innen fysioterapifaget. Mye er forkastet og ny kunnskap har kommet til. De siste årene har det heldigvis kommet en del forskningsresultater. Fysioterapifaget er i fremgang!

Varsle kommunene

Frydenlund mener at fysioterapeuter som flørter med useriøse metoder og som tar seg betalt for det, bør blitt meldt inn til Etisk utvalg i NFF, dersom de er medlemmer, og at forbundet burde varsle slike saker videre til sjeffysioterapeut i kommunen. Hun har også inntrykk av at Helsetilsynet og kommunene ikke tar sin opplysningsplikt på alvor.

– Det er en generell feighet i samfunnet til å opplyse folk om at «alternativ» betyr uten dokumentert effekt. Ingen orker å ta i det, fordi det betyr trøbbel og ubehag. Det opprettes helsehus i kommuner hvor ulike aktører kan leie seg inn, og det gjøres ingen evaluering av om for eksempel leger skal ha kontor ved siden av alternative behandlere. Når de holder til i samme bygg, gir det allmennheten et inntrykk av at dette er seriøst, sier Marianne Frydenlund.

Powered by Labrador CMS