God kondisjon minsker risikoen for demens

I en ny stor studie har forskere ved NTNU sett på hvordan kondisjon kan påvirke risiko for å utvikle demens. – Studien er verdifull og styrker antagelser vi hatt, sier demensekspert.

Publisert

Funnene viser klart at ved å forbedre kondisjonen, spesielt i 40-60 åra, kan risikoen for demens reduserer, skriver nrk.no. Studien ble publisert torsdag i tidsskriftet The Lancet Public Health.

Stipendiat Atefe R. Tari og kolleger ved Cardiac Exercise Research Group (CERG) i Trondheim fikk tilgang til en stor mengde helse- og treningsdata gjennom Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Studien omfatter data fra ca. 30.000 deltakere, samlet inn på 1980- og 90-tallet. På den tiden hadde ingen av deltakerne demens, men ca. tusen studiedeltakere fikk sykdommen på et senere tidspunkt.

Beregnet med kalkulator

Ved hjelp av en kondisjonskalkulator beregnet de kondisjonen til deltakerne på to tidspunkt med ti års mellomrom. Gjennom studien kunne forskerne gå tilbake i tid og se hvordan kondisjonen deres hadde vært før sykdommen slo til.

– Vi fant at de som opprettholdt eller forbedret kondisjonen sin over tid, halverte risikoen for å få eller dø av demens, sammenlignet med dem som hadde dårlig kondisjon over tid, forteller Atefe R. Tari til nrk.no/viten.

Forskerne fant også at god kondisjon kan utsette demenssykdom, og at de som blir rammet kan leve to til tre år lenger med sykdommen.

Verdifull studie

– Studien er veldig verdifull og styrker antagelser vi hatt, sier Tormod Fladby til nrk.no. Han er professor ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo og en av landets fremste eksperter på demens.

– Vi har kun hatt indikatorer på at fysisk trening har betydning for hjernehelse og risiko for utvikling av demens. Denne studien bygger opp under denne forståelsen, sier han.

Gunstige stoffer

Det er kjent at god kondisjon gir bedre hjertehelse. Videre at hjertehelsen har betydning for utvikling av andre sykdommer, også demens og Alzheimers sykdom. Men hvorfor god kondisjon gjør hjernen mer robust mot sykdom er ikke fullt utforsket, ifølge stipendiaten ved CERG.

– Det er mange ting som virker å spille inn. Vi vet at trening øker blodgjennomstrømmingen til hjernen, og at det kan ha gunstige effekter på blodkarene i hjernen. En teori vi jobber mye ut fra er at det frigjøres gunstige stoffer ut i blodet når vi trener. Mange av disse stoffene vet vi greier å krysse det vi kaller «blod-hjernebarrieren» og kan ha gunstig effekt på hjernen, sier Tari til nrk.no.

Powered by Labrador CMS