Illustrasjonsfoto: colorbox.com
Illustrasjonsfoto: colorbox.com

Aktivitet mot Alzheimers

Livsstilsrelaterte risikofaktorer dominerer over arv når det gjelder risiko for å få Alzheimers sykdom. En kombinasjon av fysisk og mental aktivitet anbefales for å holde seg frisk.

Publisert

Alzheimers sykdom rammer 44 millioner mennesker årlig på verdensbasis, og man forventer at tallet vil stige i årene som kommer, ifølge Forskning.no.

Kun én prosent av de rammede arver sykdommen direkte fra sine foreldre, og det er altså livsstilsfaktorene som dominerer.

Som hjerte- og karsykdommer

Alzheimers forbindes i stor grad til samme faktorer som for hjerte- og karsykdommer. Høyt blodtrykk, røyking, overvekt, diabetes, manglende fysisk aktivitet, depresjon og lav utdannelse trekkes frem som risikofaktorer.

I samarbeid med St. Olavs Hospital og Sahlgrenska universitetssykehus har overlege og forsker Anne-Brita Knapskog ved Oslo universitetssykehus sett nærmere på hvorfor noen av dem som får påvist Alzheimer i ung alder blir svært syke på kort tid.

Depresjon

Spinalvæske fra drøyt 300 pasienter som var til utredning for hukommelsesvansker har blitt studert. Ved å undersøke betennelsesgraden på væsken forsøker man å finne et forhold mellom grad av betennelse og hvor dårlig pasienten er. Deretter vil man undersøke om dette forholdet forsterkes dersom pasienten har depresjon.

Ut fra sin erfaring mener Knapskog at behandling av depresjon vil bedre funksjonsnivået og livskvaliteten til Alzheimers-pasienter.

Anbefaler fysisk aktivitet

Knapskog anbefaler å unngå sigaretter, være måteholden med alkohol, passe på blodtrykket og være fysisk aktiv.

– For Alzheimers-pasienter er det viktigste man kan gjøre å prøve å fortsette å leve et så vanlig og rikholdig liv som mulig – være aktiv fysisk og mentalt. Dette vet vi kan forsinke utviklingen, sier Knapskog.

Powered by Labrador CMS