Kvinnelige fysioterapeuter får sjeldnest diabetes 2

Kvinnelige fysioterapeuter er, sammen med mannlige universitetslærere, yrkesgruppen med lavest risiko for type 2-diabetes, ifølge en svensk studie.

Publisert Sist oppdatert

Om alle hadde like lav risiko som disse to yrkesgruppene, ville nesten halvparten av forekomsten av diabetes blant den arbeidende befolkningen i Sverige forsvinne, ifølge forskerne på Karolinska Institutet.

Sjåfører, fabrikkarbeidere og renholdere har tre ganger så høy risiko for å bli rammet av type 2-diabetes som fysioterapeuter. Blant kvinnelige fysioterapeuter er det bare litt over 2 prosent som har type 2-diabetes. Nesten hver tiende mannlige yrkessjåfør har sykdommen, skriver svenske Dagens Medicin.

Forskerne har fulgt 4,6 millioner svensker i årene 2006 og 2015. I denne perioden fikk totalt 202.000 personer diagnosen diabetes, skriver forskning.no. Så har forskerne sett på forekomst og risiko innen de 30 vanligste yrkene separat for menn og kvinner.

Ikke alltid stillesittende

Risikoen for å få type 2-diabetes er nært knyttet til faktorer som røyking, inaktivitet og kosthold. Men det er ikke nødvendigvis slik at de som har stillesittende jobber hyppigst får diabetes. De som jobber som renholdere, har høyere risiko enn de som jobber på kontor, viste studien.

Forskerne så også at tendenser til overvekt og dårlig form viste seg allerede før mange var kommet godt i gang med yrkeslivet. De tok ut data fra Forsvarets register over vernepliktige for menn, og fra fødselsregisteret for kvinner som hadde født barn.

De fant at menn som senere begynte å jobbe i yrker med høy risiko for diabetes, allerede i større grad var overvektige og i dårligere fysisk form da de var vernepliktige. Kvinner som allerede hadde høyere vekt og røkte ved første graviditet endte også oftere med et yrke med stor risiko for diabetes.

Kan brukes av bedriftshelsetjeneste

Forskning.no har spurt forsker Øyvind Næss ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo om en kommentar, og han sier at årsakssammenhengene for diabetes 2 sannsynligvis er mye mer sammensatte og at de involverer andre miljøfaktorer enn yrket i seg selv.

– Når det er sagt er kunnskap om såpass stor variasjon og opphopning i enkelte yrker nyttig og en verdi i seg selv, og kan brukes for å identifisere grupper som trenger økt oppmerksomhet, ikke minst via bedriftshelsetjenesten, sier Næss.

Sammendrag av studien finnes her: Carlsson S, Andersson T, Talbäck M, Feychting M.: ”Incidence and prevalence of type 2 diabetes by occupation; results from all Swedish employees”, Diabetologia, online 18 september 2019.

Powered by Labrador CMS