Talsmann Torgeir Michaelsen fra Arbeiderpartiet. Foto: Bernt Sønvisen
Talsmann Torgeir Michaelsen fra Arbeiderpartiet. Foto: Bernt Sønvisen

Vil styrke sykehusene og kommunene

Arbeiderpartiets (Ap) helsepolitiske talsmann, Torgeir Micaelsen, mener den blåblå regjeringen har satset for lite på sykehusene. Det vil han, og Ap, gjøre noe med om de vinner valget.

Publisert

– Vi står nå overfor et betydelig behov for oppgradering av utstyr og sykehusbygg samtidig som sykehusene skal ta i bruk ny teknologi og nye, dyre medisiner. Regjeringen manglet over tre milliarder kroner på å oppfylle sitt løfte om bevilgninger til sykehusene i inneværende stortingsperiode, sier Micaelsen.

Han er også bekymret for landets kommuner, som har fått stadig flere oppgaver å løse i inneværende periode.

– Vi mener kommunene burde settes bedre i stand til å oppfylle sine oppgaver. De har for små overføringer og for lite selvstendig handlingsrom. 

Har satset offentlig

En travelt opptatt Micaelsen hadde ikke tid til å møte Fysioterapeuten, men har svart på våre spørsmål per epost.

Vi ber ham oppsummere hva som har vært de viktigste helsepolitiske sakene for Ap i perioden som har gått.

– Vi lovte 12 milliarder kroner mer til sykehusene i perioden 2013–2017. Dette har vi oppfylt i våre alternative budsjetter. Samtidig har vi også lagt inn betydelig større overføringer til kommunene sammenlignet med dagens regjering. Arbeiderpartiets alternative budsjett for 2017 hadde to milliarder mer i overføringer til kommunene enn regjeringens, sier Micaelsen.

Han viser videre til at folkehelsearbeid har vært, og er, en viktig sak for partiet.

– Vi vil starte med barna og ha mer fysisk aktivitet inn i skolen.

Micaelsen trekker frem Aps anerkjennelse av ulikhetene og de ulike behovene som finnes blant de eldre. For denne gruppen ønsker man å etablere et tilrettelagt tilbud, som ivaretar både de som kan bo hjemme så vel som de som trenger sykehjemsplass.

– Andre virkemidler overfor rusavhengige enn straff, og aktivt arbeid mot privatisering av helsetjenestene har vært viktige saker for Ap, sier Micaelsen.

– I hvilken grad opplever du at dere har fått gjennomslag for deres saker?

– Vi opplever at regjeringen har vært lite lyttende både når det gjelder innspill fra kommunene, opposisjon og fagmiljøer.

Samtidig har partiet vært med på å påvirke politikken som har vært ført.

– Ap har vært med og påvirket viktige oppgaver, for eksempel Nasjonal helse og sykehusplan. Vi har dessuten fått gjennomslag for at det skal lages utredninger om palliasjon og autisme. Dette er grupper som i mange sammenhenger stiller bakerst i køen. Vi opplever også at vi har fått gehør for mange av våre syn innen ruspolitikk. 

Vil hindre todeling

– Hvilke helsepolitiske saker vil være utslagsgivende i valgkampen?

– Arbeidet for å sikre den offentlige helsetjenesten, og hindre en utvikling mot større todeling av denne er viktig for Ap i denne valgkampen. I tillegg er en bedre og mer aktiv politikk for de eldre viktig.

Micaelsen er klar på at den beste behandlingen skal gis i den offentlige helsetjenesten, og at det skal være attraktivt å jobbe der.

– Tilliten mellom ansatte og arbeidsgivere i den offentlige helsetjenesten er tynnslitt og må styrkes, understreker Micaelsen.

Aktivt arbeid for å ta i bruk nye medisinske og teknologiske behandlingsmuligheter er også viktig for Ap. Her slår Micaelsen nok en gang et slag for at «alle skal med», som er partiets slagord.

– Vi må ha et helsevesen som kan ta i bruk nyttige fremskritt raskt, og gjøre disse tilgjengelige for alle – uavhengig av lommeboka.

Tilbake til jobb

– Hvordan vil Arbeiderpartiet benytte fysioterapeuter i sine kommende helsesatsinger?

– Fysioterapeuter har en sentral plass innen mange felt som vedrører folkehelse, habilitering, rehabilitering og behandling innen alle aldersgrupper, slår Micaelsen fast.

Noe mer konkret er kanskje for mye å håpe på, så vi går videre til et av områdene hvor fysioterapeuter kan spille en viktig rolle – rehabilitering.

– Ap har programfestet at vi skal gi økt prioritering til habilitering, rehabilitering og hverdagshelse. I tillegg skal vi styrke forsk-ningen innen primærhelse og rehabilitering, forteller Micaelsen.

For partiet er det viktig at så mange som mulig hjelpes lenger enn tilbake til hjemmet. Man ønsker å tilbakeføre så mange som mulig til arbeid.

– Hverdagsrehabilitering har vist gode resultater, og en rehabilitering tilbake til hverdagslivet er viktig. Man snakker ofte om rehabilitering tilbake til hjemmet, men vi er opptatt av å se videre. Mange pasienter skal videre – tilbake til arbeid. Hverdagsrehabilitering handler for Arbeiderpartiet også om at kronikere skal få hjelp til å klare seg i jobb og i dagliglivet, forklarer Micaelsen. 

For fysisk aktivitet

– Hvorfor skal fysioterapeuter stemme på Arbeiderpartiet 11. september?

– Fordi vi mener fysisk aktivitet er viktig for skolehelsen. Vi ønsker å satse på barn og unge, og har programfestet én time fysisk aktivitet i skolen per dag. Videre vil Arbeiderpartiet satse på rehabilitering og habilitering, og vi er opptatte av at fysisk aktivitet er viktig for pasienter med psykiske lidelser og demens, sier Micaelsen.

På mer generelt grunnlag trekker han frem utjevning av sosiale forskjeller, bedre finansiering av helsetjenesten, en ambisiøs og nytenkende eldrepolitikk og at partiet vil sørge for at alle får nødvendige helsetjenester i den offentlige helsetjenesten som argumenter for å stemme på Arbeiderpartiet.

Powered by Labrador CMS