Fysioterapeuter begynner å bli mangelvare i Sverige

Arbeidsløsheten blant svenske fysioterapeuter er mer enn halvert de siste to årene, og er nå nede i 0,6 prosent. Det utgjør ikke mer enn ca. 60 personer.

Publisert Sist oppdatert

– Erfarne fysioterapeuter begynner derfor å bli mangelvare i ulike deler av landet, skriver det svenske tidsskriftet Fysioterapi (4/2016), som setter temaet på dagsorden i siste nummer. Ledighetstallene ovenfor kommer fra Akademikernes a-kassa. 

Ubesatte stillinger

I Ljungby er fire av seks fysioterapistillinger ubesatt, skriver tidsskriftet i en lengre reportasje fra kommunen. Det er vanskelig å rekruttere fysioterapeuter, og de som begynner å jobbe i kommunen blir ofte ikke så lenge.

Den lave ledigheten blant fysioterapeuter avspeiles også i det siste Arbeidskraftbarometeret fra SCB, Sveriges statistiske sentralbyrå. Der oppgir 30 prosent av arbeidsgiverne at det er mangel på fysioterapeuter med erfaring. I tillegg rapporterer 18 prosent at det også er mangel på nyutdannede fysioterapeuter. Hvordan blir da situasjonen lengre fram i tid?

Utdannes for få

I dag er halvparten av de rundt 13.000 fysioterapeutene i Sverige over 45 år. Etterspørselen etter helsepersonell vil også øke kraftig ettersom befolkningen blir eldre. SCB regner derfor med at etterspørselen kommer til å vokse med 30 prosent fram til 2035. Men det behovet dekkes ikke av dagens utdanningskapasitet. Økningen i antall fysioterapeuter utgjør kun 15 prosent per år, ifølge SCB.

Det svenske forbundet, Fysioterapeuterna, har bestilt en utredning fra IPSOS om arbeidsmarkedet for fysioterapeuter. Rapporten skal være klar i april neste år.

Powered by Labrador CMS