Rekordvekst (med bismak) for fysioterapeuter

Nye tall fra SSB viser en vekst på 418 årsverk i hele helsestasjons- og skolehelsetjenesten fra 2015 til 2016. 

Publisert Sist oppdatert

Dette er den største økningen noensinne, og vekst for både helsesøstre, fysioterapeuter, jordmødre og andre sykepleiere. 

-Regjeringen har gjennom flere år satset på å bygge ut helsetilbudet til barn, unge og familier. Nå ser vi tydelig at regjeringens politikk fungerer. Økningen i årsverk er rekordstor, og betyr at barn og unge får raskere og bedre hjelp. Det er den beste investeringen vi som samfunn kan gjøre, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie i en nyhetssak på Regjeringens nettsider.  

648 nye årsverk 

Barn og unges helse og oppvekstsvilkår er høyt prioritert av regjeringen. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er derfor styrket med over en milliard kroner i denne stortingsperioden, ifølge den samme nyhetssaken. Totalt har det gitt en økning i tjenesten på 648 årsverk for perioden 2013-2016.   

-Med regjeringens satsing har vi gitt kommunene et godt grunnlag for tidlig innsats. Det er svært viktig. Hvis vi klarer å forebygge fysiske og psykisk helseplager hos barn og unge på et tidlig tidspunkt vil det ha stor betydning for resten av livene deres, sier Bent Høie.

Nedgang i årsverk fra 2002 til 2014  

Norsk Fysioterapeutforbund skriver som en kommentar på sin Facebook-side at for fysioterapeutene sin del hører det med til bildet at det med noen få unntak var nedgang i årsverk i alle år fra 2002 til 2014. Hele 70 fysioterapeutårsverk forsvant fra skolehelse- og helsestasjonstjenesten i denne perioden, ifølge Kostra-tall.

Stemt ned

Forslaget om en times fysisk aktivitet i skolen som et folkehelsetiltak ble denne uken stemt ned i Stortinget, et forslag som, dersom det hadde gått gjennom, potensielt kunne ha ført til flere fysioterapeutårsverk i skolehelsetjenesten.  

Powered by Labrador CMS