Forbundsleder Gerty Lund setter fysioterapeuters rolle i et folkhelseperspektiv på dagsordenen under Arendalsuka.

Arendalsuka

Slik kan fysioterapeuter gjøre folkehelsen bedre, mener forbundslederen

Folkehelsen kan bli bedre, hvis vi slipper flere fysioterapeuter til. I tillegg blir sykepleiemangelen redusert. Det mener forbundsleder Gerty Lund. Sykepleierforbundet er enig, og tirsdag møter du Lund på en café i Arendal.

Publisert Sist oppdatert

Om lunsjen til forbundslederen

Dag: Tirsdag 16. august

Tidspunkt: Klokken 11:00

Sted: Strand café Arendal

Hvorfor: Sette fokus på fysioterapeuters rolle i et folkehelseperspektiv

S- Perspektivmeldingen tar utgangspunkt i at nordmenn også i fremtiden vil ha bruk for helsetjenestene slik som nå. Det mener jeg er en særdeles defensiv holdning. Spesielt fordi et stort flertall av de som er sykemeldt og uføre sliter med muskel- og skjelettplager, og at mange av dem kan fungere utmerket ved hjelp av fysioterapi, sier Lund.

Hun mener det er på høy tid å slippe flere fysioterapeuter til. Både fordi pasientene trenger det, men også for å redusere mangelen på sykepleiere.

- Fysioterapeuter er per nå ingen mangelvare. Vi er nøkkelpersoner for å redusere sykefraværet og bedre folkehelsen. Vi kan forebygging og rehabilitering til fingerspissene, og vår spisskompetanse benyttes ikke nok, sier Lund.

Kort om perspektivmeldingen

  • Perspektivmeldingen er en stortingsmelding som legges frem av Finansdepartementet hvert fjerde år.
  • Meldingene har som mål å presentere utfordringer Norge står ovenfor i fremtiden, samt hvordan vi skal løse og møte disse
  • Finansdepartementet la frem en ny perspektivmelding i februar 2021

Inviterer til lunsj

I forbindelse med Arendalsuka, som starter mandag 16. august, setter hun temaet på dagorden blant annet med å invitere til lunsj. Hun håper fysioterapeuter, andre profesjoner og ikke minst politikere kommer.

- Jeg vil holde et kort innlegg, men mest av alt ønsker jeg å høre hva fysioterapeuter mener. De som jobber klinisk, vet best hvor skoen trykker. Med gode innspill fra dem, kan vi sammen vise løsninger som reduserer sykefraværet og antall uføre. Med flere fysioterapeuter på jobb, er sjansen stor for å få et mer bærekraftig helsevesen, sier Lund.

Hun mener det er feil når politikere og andre snakker om helse og omsorgstjenesten. Forbundslederen mener det er viktig å skille mellom de to begrepene, blant annet fordi omsorg tar fokus bort fra helse.

- Pleie og omsorg er selvsagt viktig, og der har spesielt sykepleierne en stor oppgave. Fysioterapeuter har en like viktig rolle i norsk helsevesen, fordi vi kan bidra til at pasienter forebygger elle rehabiliteres etter blant annet muskel- og skjelettplager. I tillegg har vi en naturlig og fremtredende rolle i forbindelse med rehabilitering, sier Lund.

Dette sier sykepleierne

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund er enig med Lund.

- Denne problemstillingen har Gerty (Lund) og jeg snakket om siden hun ble valgt. Jeg mener oppgavefordeling er nøkkelen til å besvare fremtidens helseutfordringer. I tillegg mener vi det er én av tre hovedingredienser til å løse sykepleiemangelen. De to andre er å øke antallet sykepleiere gjennom å rekruttere og beholde, samt investere i ny teknologi som kan frigi helsepersonells kapasitet, sier Larsen.

Hun presiserer at Norsk Sykepleieforbund og Norsk Fysioterapeutforbund står sammen om dette, og at sykepleierne ikke ser på fysioterapeuter som konkurrenter.

- Vi er kolleger

-Tvert om. Vi er kolleger som har behov for å jobbe sammen og hver for oss for å besvare befolkingens og pasientens behov, og det er mer enn nok jobb til alle, sier Larsen.

Hun viser også til at sykepleierforbundet har tatt initiativ til en forskningsrapport som samler eksisterende kunnskapsdata på oppgavedeling. Det for å kunne gjøre vurderinger basert på fakta for hvilke oppgaver en sykepleier skal gjøre, hvilke oppgaver som kan gjøres av andre som for eksempel fysioterapeuter, hvilke oppgaver sykepleiere skal gjøre sammen med andre, og hva en sykepleier ikke skal gjøre.

- Dette blir et viktig tema på sykepleierkongressen i høst. I tillegg står vi sammen med Norsk Fysioterapeutforbund om disse tankene. Det eneste jeg er uenig med Gerty i, er å dele begrepene helse og omsorg. Pleie og omsorg er også helse, sier Larsen.

Hun har også skrevet kronikk om temaet. Den kan du lese her.

Powered by Labrador CMS