PFF på krigsstien mot ”avtalepolitikken”

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) retter nå krass kritikk mot ASA 4313, NFF og KS. Det skjer bare få dager før organisasjonene møtes i felles takstforhandlinger.

Publisert Sist oppdatert

NFFs forbundsleder, Fred Hatlebrekke, sier i en kommentar at utspillet fra PFF og formuleringene de bruker, er et angrep på NFF og KS sin integritet.

ASA 4313 er den sentrale avtalen mellom Kommunenes Sentralforbund (KS) og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om fysioterapitjenesten i kommunene. PFF opplyser at de har gitt advokat Øyvind Kraft i oppdrag å utarbeide en strategi for å få endret ”avtalepolitikken”. Målet er at den enten blir organisasjonsnøytral eller oppheves helt.

Sterke beskyldninger

Artikkelen som er publisert på fysioterapi.org er ikke signert. PFFs leder er Kjetil Nord-Varhaug og Henning Jensen er generalsekretær. De to utgjør også PFFs fagpolitiske råd.

I artikkelen retter PFF svært sterke beskyldninger om favorisering av Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) og dets medlemmer. PFF mener også at ”avtalen mellom KS og NFF er utdatert, setter usaklig forskjellsbehandling i system og at avtalen mangler lovgrunnlag etter at den nye kommunale helse- og omsorgstjenesteloven trådte i kraft”.

- Avtalen er en styrke

Fred Hatlebrekke understreker at PFF selvsagt står fritt til å mene hva de vil om ASA 4313.

- Vår virkelighetsoppfatning er imidlertid en helt annen, både når det gjelder verdien i å ha en avtale og innholdet i ASA 4313. Det er etter vårt syn en styrke å ha en avtale som regulerer fysioterapitjenesten i kommunene. Oslo kommune er som kjent ikke omfattet av ASA 4313, og der har det i mange år vært vanskelige samarbeidsforhold mellom de selvstendig næringsdrivende fysioterapeutene og kommunen, sier Hatlebrekke til Fysioterapeuten.

Stat og kommune

Det er om lag 30 år siden ASA 4313 ble etablert. Nå mener PFF at ”nok er nok”.

- Målet er at det ikke skal inngås avtaler mellom kommuner og fysioterapeuter om drift av privat praksis. PFF mener at behandling av hjemmeboende innbyggere som ikke har et tjenestebehov som utløser rett til å få dekket dette etter vedtak, ikke hører hjemme i kommunehelsetjenesten. Dette er etter PFF sin mening et statlig ansvarsområde, heter det i artikkelen på fysioterapi.org.

”Kvasiordning”

PFF mener at de fysioterapeutene kommunene trenger for å fylle sine lovpålagte oppgaver bør ansettes i faste stillinger, mens de som behandler innbyggere uten kommunale vedtak skal være næringsdrivende uten en ”kommunal overstyring”.

- På denne måten vil oppgavene bli løst mer effektivt, og vi vil unngå den ”kvasiordningen” som bevirker at privatpraktiserende fysioterapeuter nå verken er ansatte eller næringsdrivende, skriver PFF.

Powered by Labrador CMS