Forbundsleder Gerty Lund. Foto: Irene Mårdalen.
Forbundsleder Gerty Lund. Foto: Irene Mårdalen.

NFF om autorisasjon for naprapater og osteopater

NFF mener vilkårene for autorisasjon for naprapater og osteopater ikke er oppfylt

Norsk Fysioterapeutforbund mener myndighetene har startet i feil ende, når Stortingsflertallet før jul vedtok å autorisere naprapater og osteopater som helsepersonell. I dag - fredag 4. juni - går høringsfristen ut.

Publisert

Før nyttår sørget en hestehandel mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet for at naprapater og osteopater får autorisasjon som helsepersonell. I etterkant har Helse- og omsorgsdepartementet blant annet bedt Norsk Fysioterapeutforbund om innspill.

Det har NFF nå gitt. Konklusjonen er - ifølge høringsnotatet fra NFF – at forbundet ber Helse- og omsorgsdepartementet starte i rett ende, før autorisasjon gis. Vilkårene for autorisasjon må på plass, det må også de faglige kriteriene for godkjenning være. Konsekvensene må også utredes grundig.

- Hovedformålet med å gi autorisasjon, er at pasientenes sikkerhet ivaretas. Ordningen med autorisasjon sikrer at helsepersonell har nødvendige kvalifikasjoner og en bestemt type kompetanse. Vilkårene for å få autorisasjon er ikke oppfylt for osteopater og naprapater, sier forbundsleder Gerty Lund.

Hun viser blant annet til at fagmyndigheter – med Helsedirektoratet i spissen – ved gjentatte anledninger har vurdert at vilkårene for naprapater og osteopater ikke er oppfylt.

Lund mener det er svært betenkelig at politikerne har bestemt å gi autorisasjon i strid med faglige råd.

- Det er underlig og urovekkende mest av hensyn til pasientene. I tillegg rokker det ved demokratiske prinsipper. Nå er autorisasjon bestemt i forbindelse med budsjettforhandlinger og ikke basert på faglige vurderinger, sier Lund.

Hun mener minimumskravene til utredning ikke er fulgt.

- Vi mener også at det er manglende forskning på effekten av helsetjenester utført av naprapater og osteopater. Et av kriteriene for å få autorisasjon er at behandlingene vi gir har dokumentert effekt og at virksomheten er i samsvar med anerkjent sykdomsforståelse. Vi ser ikke at det er innfridd for disse to yrkesgruppene., sier Lund.

Hun viser til høringsnotatet til Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) fra 2020, hvor de skriver følgende:

«Ved søk i mars 2020 i våre kilder til oppsummert forskning, fant vi spesifikt for naprapati ingen slike. Det betyr at det etter våre kriterier ikke finnes tilstrekkelig dokumentasjon til å si om det virker eller ikke. Eventuelle påstander om effekt mangler da solid vitenskapelig støtte. Når det gjelder osteopati konkluderer NAFKAM med at osteopatibehandling er utilstrekkelig dokumentert».

Lund tilbakeviser at NFF er skeptiske fordi de frykter konkurranse fra naprapater og osteopater.

- Det er mange fysioterapeuter som også for eksempel er osteopater. Det er også nok pasienter å ta av, men vi må være forsvarlige i våre svar til departementet og henvise til det vi vet per nå, sier Lund.

Powered by Labrador CMS