Fysioterapeutene ved Aamodt fysikalske i Frogn kommune reagerer etter at rådmann har foreslått å fjerne to driftshjemler. Fra venstre: Barbel Schaab, André Jonhaugen, Grete Weydahl, Henning Eliassen, Linda Aae Litland, Jahn Gustav Johansen og kontormedarbeider Marte Thirud.

Frogn kommune vil kutte to driftstilskudd

– Sjokkerende at de ikke forstår vi er kommunal helsetjeneste

Rådmannen i Frogn kommune foreslår å kutte to driftstilskudd, og betegner ordningen som privat fysioterapi. - Urovekkende og viser manglende forståelse for vår rolle i kommunehelsetjenesten, sier fysioterapeut Grete Weydahl.

Publisert

Per i dag er det bortimot 300 pasienter på ventelistene til fysioterapeutene i Frogn kommune. Likevel ønsker kommunen å legge ned to tilskudd og heller opprette et nytt for en fastlege.

Akershus Amtstidende skrev om saken mandag 25. oktober.

- Jeg reagerer kraftig både på saksbehandlingen og på forslaget. Vi fikk dette presentert i samarbeidsutvalget med en særdeles diffus agenda. I tillegg benevner rådmannen oss som privat fysioterapi. Det gir signaler om at administrasjonen ikke forstår at vi er en del av kommunehelsetjenesten, sier Grete Weydahl.

Hun er fysioterapeut og jobber til daglig ved Aamodt fysikalske. I tillegg er hun avtalefysioterapeutenes representant i Samarbeidsutvalget.

I dag: 12 tilskudd

Frogn kommune har i alt 12 driftstilskudd fordelt på 14 fysioterapeuter. Kommunen foreslår å kutte to hele driftstilskudd. Hvem det vil ramme, vet Weydahl foreløpig ikke.

- Jeg mener dette er i strid med ASA 4313. Det er merkelig at kommuneadministrasjonen ikke har tatt det med i vurderingen. Det er også ille å si opp denne type avtale, uten at det er ved naturlig avgang, sier Weydahl.

Hun forstår heller ikke kommunens argumenter om at de vil ha én ny fastlege. Kommunen har - i følge Weydahl - argumentert for en ny fastlegehjemmel fordi fastlegene har lange ventelister og jobber mye overtid.

- Også vi har lange ventelister og jobber mye ekstra. Vi får ikke kortere ventelister ved å fjerne to driftstilskudd for fysioterapeuter og erstatte det med en fastlegehjemmel, sier Weydahl.

Dette sier rådmannen

Rådmann Harald Hermansen.

Rådmann Harald Hermansen i Frogn kommune opplyser i en epost at kommunen har store økonomiske utfordringer.

- Vi fikk utført en sammenligning av kostnader mellom sammenlignbare kommuner. Denne viste at vi har flere stillinger enn sammenlignbare kommuner. Det innføres eiendomsskatt. Vi har gjennomført vesentlige kutt i skole og sykehjem de siste årene. De områdene vi nå ser nærmere på er, tjenester til innbyggere i boliger under 67 år – som er kostnadskrevende innbyggere med særlige omsorgsbehov, private fysioterapeuthjemler, kostnadsnivået for oppfølging av rus/psykiatri og plan- og byggesak. Dersom kommunestyret vedtar forslaget så vil det selvfølgelig gjennomføres innenfor lovlige rammer, skriver Hermansen.

Han påpeker at han mener det er lovlig å si opp hjemlene.

- Vi mener dette kan være lovlig, men må vurdere dette i lys av et bredere omsorgsmessig perspektiv. Kommunestyret er nå invitert til å ta stilling til om det er en vei å gå, skriver han.

På spørsmål om hvorfor han betegnet avtalefysioterapeuter som private, svarer han:

- Ja, jeg ser poenget og burde vært mer presis i ordbruken, beklager dette. Dette er fysioterapeuter med avtale med kommunen.

- Mangelfull begrunnelse

Advokatfullmektig Lars Engebretsen i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) mener begrunnelsen fra kommunen er tynn, og at det er uklart om de har gjort en klar vurdering av saklighetskriteriet.

- Kommunen må ha saklig grunnlag for å si opp en avtale om driftshjemmel. Det å sammenligne med andre kommuner – og dermed vise til at Frogn har en høyere dekning - er ikke nødvendigvis en saklig grunn i seg selv. Det kan være mange grunner til at Frogn bør ha den dekningen de har, sier Engebretsen.

Han reagerer også på at kommunen heller vil bruke penger på en fastlegehjemmel, og at rådmannen betegner avtalefysioterapeuter som «privat fysioterapi».

- En driftsavtale er en avtale kommunen har med en selvstendig næringsdrivende fysioterapeut om at terapeuten skal være en del av kommunens helsetjeneste. Fysioterapeuten påtar seg en betydelig økonomisk risiko ved å inngå en slik avtale, blant annet fordi det krever investeringer over flere år, samt inngåelse av langsiktige avtaler med tredjeparter som for eksempel leie av lokaler og innkjøp av utstyr. Samtidig slipper kommunen selv å ta denne risikoen, sier Engebretsen.

Han påpeker at dette er samme prinsipp som for fastleger.

Powered by Labrador CMS