Morten Hagenes mener det er alvorlig at fysioterapeutene ikke er tatt med på råd, før Oslo kommune vedtok en ny avtale for avtalefysioterapeuter.

Hagenes om avtale for fysioterapeuter i Oslo kommune

«Det er som å leve i et diktatur»

Nulltoleranse for binæring, krav om å flytte klinikken på kort varsel samt krav om å søke tillatelse for fravær. Det er noen av punktene i en ny avtale Oslo kommune har vedtatt for fysioterapeuter med driftsavtale.

Publisert

- Det er som å leve i et diktatur. Vi har ikke sett avtalen før den ble bestemt. Vi har heller ikke blitt tatt med på råd. Innholdet i avtalen tres nedover hodene våre og flere av punktene i avtalen er hårreisende.

Det sier avtalefysioterapeut Morten Hagenes. Han er spesialist i nevrologisk fysioterapi og medeier i Oppsalklinikken. Hagenes reagerer på flere av punktene i avtalen, blant annet kravet om at avtalefysioterapeuter må søke kommunen når de for eksempel vil ta kurs.

- Fysioterapeuter går ofte på kurs for å heve kompetansen. Det blir særdeles lite fleksibelt hvis vi må søke kommunen om tillatelse hver gang vi skal på kurs. Det stimulerer heller ikke til faglig utvikling og er ikke til beste verken for pasientene eller tjenestene vi tilbyr, sier Hagenes.

Kan kreve flytting

Han reagerer også på at kommunen krever at fysioterapeuter må flytte praksisen, hvis Oslo kommune ønsker det. Kommunen krever en frist på kun seks måneder for en slik eventuell flytting.

- Det er hårreisende. Vi som driver Oppsalklinikken har investert og investerer enorme summer og tid i å bygge opp en klinikk. Det tar år å stable en solid og anerkjent klinikk på beina. Vi investerer for fremtiden. Hvis vi må flytte nærmest over natten, blir det meningsløst å bygge opp solide klinikker, sier Hagenes.

I avtalen går det også frem at kommunen ikke vil dekke noen form for tap ved en eventuell flytting.

Kommunen nekter også avtalefysioterapeuter å ha binæring. Det mener Hagenes mer enn grenser til diktatur.

- Kommunen har ingenting med hva jeg gjør på fritiden. Om jeg driver nettbutikk lørdager og fysioterapi i ukedagene, bør være opp til meg og ikke byråkrater. Det er dessuten nødvendig for mange fysioterapeuter å ha binæring, blant annet fordi ikke alle har 100 prosent driftstilskudd, sier Hagenes.

Nedtrapping

Avtalen slår også fast at det ikke vil være noen overlappende nedtrapping når en fysioterapeut skal overta driftsavtalen fra en annen. Det mener Hagenes vil føre til at kunnskapsoverføringen mellom fysioterapeuter blir borte, og at den som overtar nærmest starter en praksis på nytt.

I nye retningslinjer fra Helfo slås det derimot fast at opp- og nedtrappende fysioterapeut kan praktisere på samme dato og klokkeslett. Endringene i forskriftene gjelder fra 1. januar 2021.

- Det eneste positive med avtalen er at de oppretter et samarbeidsutvalg. Det fungerer allerede bra i enkelte bydeler, men ikke i alle, sier Hagenes.

Den nye avtalen gjelder fra 1. januar 2021, altså fra før fysioterapeutene har fått beskjed om at de må forholde seg til en ny avtale.

- Jeg har ikke fått noe skriftlig fra kommunen om at jeg må forholde meg til en ny avtale. Jeg har kun fått informasjon fra Norsk Fysioterapeutforbund, sier Hagenes.

NFF holdt utenfor

NFF har heller ikke blitt kontaktet av Oslo kommune om den nye avtalen.

- Vi mener at dette bryter med den norske modellen for godt samarbeid med fagforeninger og NFF ser svært alvorlig på dette. Særlig fordi NFF tidligere har fått beskjed om at NFF skulle bli inkludert i utarbeidelsen av en avtale for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter i Oslo kommune. Avtalen inneholder svært få lyspunkter og viser tydelig at Oslo kommune ikke har god og adekvat kjennskap til denne type virksomhet, sier leder av forhandlingsseksjonen Truls Bjørhei i NFF.

Kritikkverdig og uhørt

Forbundsleder Gerty Lund mener det er kritikkverdig og uhørt at kommunen dikterer en overordnet avtale.

- Det er helt uforståelig for oss at en fagforening som organiserer 10.000 fysioterapeuter, og kjenner feltet best, ikke blir involvert i et slikt arbeid. Jeg er redd for hvilke konsekvenser dette vil få for våre medlemmer, sier Lund.

Hun er blant annet bekymret for at avtalen gir manglende forutsigbarhet for de som allerede har driftstilskudd, og nye fysioterapeuter som skal starte opp.

Lund og regionleder Karianne Bruun Haugen har hatt møte med byrådssekretær Marte Haabeth Grindaker (Arbeiderpartiet) for byrådsavdelingen for helse, eldre og innbyggertjenester.

Dette sier Oslo kommune

Byrådssekretær Marte Haabeth Grindaker (Arbeiderpartiet) opplyser at hun har blitt gjort oppmerksom på at avtalen ble sendt fra kommunen uten at NFF var informert.

- Jeg forstår godt at dette var overraskende. Byrådet ønsker god dialog med arbeidstakerorganisasjonene. Vi inviterer nå organisasjonene til et møte og ser på om det er noe i avtalen som bør justeres. Oslo kommune skal kunne tilby gode fysioterapitjenester til våre innbyggere, og da må vi også snakke godt sammen med fysioterapeutene, sier Haabeth Grindaker.

Hun mener at Oslo kommune har - gjennom driftsavtalen og regelverket - avklart hvilke krav og forventninger somP stilles til fysioterapitjenesten.

- Dette har vi gjort for å sikre kvalitet og helhetlig utvikling av tjenestetilbudet. Det har vært dialog med organisasjonene, men ikke i de siste rundene, sier Haabeth Grindaker.

Powered by Labrador CMS