Mer overvekt blant barn på bygda

Bilkjøring og hjemmelaget kosemat pekes på som mulige årsaker til at det er en høyere andel overvektige barn på bygda enn i byene.

Publisert Sist oppdatert

Forskere ved NTNU har intervjuet helsesøstre, skoleansatte og frisklivskoordinatorer i både by- og bygdekommuner.

Flere peker på lange avstander mellom bosted, skole og fritidsaktiviteter som en mulig årsak til at barn i bygdekommuner blir overvektige, ifølge forskning.no. Buss eller bil er ofte eneste reelle transportalternativ.

Trenger kunnskap

Reidun Heggem ved NTNU trekker også frem avstanden til spesialisthelsetjenesten. Større avstand til tjenesten fører ofte til manglende kunnskap om dagliglivet i deler av kommunene. Denne kunnskapen er avgjørende for å kunne lage et opplegg som er gjennomførbart i det daglige, ifølge forskeren.

Tidligere studier har sett på foreldrenes utdanningsnivå og yrke som årsak til overvekt.

Ifølge forsker Maggi Brigham ved Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning, er utdanningsnivået på bygda lavere enn i byene. Hun forteller også at foreldrenes utdanningsnivå og yrke slår ulikt ut i bygd og by.

Mer kos

Via intervjuene fikk forskerne inntrykk av at folk koser seg mer nå enn før, noe som muligens kan skyldes at folk har fått mer penger mellom hendene.

Kosen tas ofte ut i en annen form på bygda enn i byene. Rikelig med hjemmelaget mat står som en sterk tradisjon på landsbygda, noe som skiller seg fra bysamfunnene. Forventningene til hva man skal kunne servere dersom det vanker besøk er også ulike.

Ifølge forskerne er det ikke kosen i seg selv som er problemet, men skjevfordelingen mellom matinntak og energibruk.

Les mer her.

Powered by Labrador CMS