Systematisk måling av vekt kan skape økt selvbevissthet og større misnøye med egen kropp blant barn og unge, ifølge internasjonal forskning.

Vektregistrering har liten effekt på overvekt hos barn og unge

Internasjonal forskning viser at systematiske målinger av BMI kan ha liten betydning for vektutvikling, og bidra til større misnøye med egen kropp hos barn og ungdom i skolen. Motsatt er elevens egen fornøydhet forbundet med sunnere livsstil, færre depressive symptomer og lavere vektøkning.

Publisert Sist oppdatert

I Norge er det vanlig at det i skolehelsetjenesten registreres kroppsmål som vekt, kroppsmasseindeks (BMI) og høyde blant barn og ungdom, etter sterk anbefaling fra Helsedirektoratet. Norske forskere har også pekt på vektregistrering som et nyttig virkemiddel for å oppdage overvekt og sette i gang aktuelle tiltak.

Nå viser flere nye internasjonale forskningsstudier, publisert i det vitenskapelige tidsskriftet JAMA Pediatrics, at registrering av vekt kanskje ikke har ønsket effekt. Registrering har ikke betydning for bedre helse og lavere vekt på sikt, uttaler amerikanske forskere i tidsskriftets lederartikkel, ifølge forskning.no.

Vektfokus kan virke mot sin hensikt

Uttalelsen baserer seg på nyere forskningsfunn som omhandler effekten av registrering av vekt hos elever på barne- og ungdomskolen. I en studie har amerikanske forskere undersøkt betydning av veiing og rapportering av BMI til foreldre for livsstil og vektutvikling hos barn og ungdom. Nesten 30 000 elever ble inndelt i tre grupper: en hvor elevene gjennomgikk veiing og hvor foreldrene ble informert om barnets- eller ungdommens BMI, en andre gruppe hvor elevens BMI ikke ble rapportert til foreldre og en siste gruppe hvor elevens BMI ikke ble registrert i det hele tatt. Resultatene fra studien viste at det å registrere vekt ikke hadde noen innvirkning på vektutvikling to år senere. Elevene som hadde fått registrert vekt under forsøket, var derimot mer opptatt av egen vekt og opplevde større misnøye med kroppen, sammenlignet med elevene i gruppen hvor vekt ikke ble målt.

En annen britisk studie peker på en utvikling preget av økende slankefokus og økt kroppsmisnøye hos ungdom, skriver forskning.no. Forskerne tror slike målinger dermed heller kan føre til økt selvbevissthet og misnøye med egen kropp.

Helseeffekt av å være fornøyd med kroppen

Forskere mener derimot det er grunn for å anta at det finnes en sammenheng mellom fornøydhet med egen kropp, sunnere livsstil, vektutvikling og og generelt bedre helse, blant barn og ungdom. Forskning.no viser til lederartikkelen i JAMA Pediatrics hvor forskerne setter vurdering av egen vekt som "omtrent slik den skal være" i sammenheng med både færre depressive symptomer og mindre vektøkning i perioden fra ungdom til voksen. Forskerne omtaler fornøydhet som en "beskyttende effekt".

Les hele saken og se referanseliste på Forskning.no. Lederen i JAMA Pediatrics kan leses her.Vi setter pris på å høre fra deg!

Har du tanker om saken du nettopp har lest? Vi i Tidsskriftet Fysioterapeuten setter pris på din tilbakemelding på våre saker. Er det andre temaer du ønsker å lese mer om? Har du forslag og gode tips? Du er velkommen til å ta kontakt med oss ved å sende en epost til Fysioterapeuten@fysio.no.


Powered by Labrador CMS