Styrker barns rettigheter

Ferske lovendringer skal styrke og tydeliggjøre barns rettigheter i møte med helsetjenesten.

Publisert Sist oppdatert

Fra 1. januar er barns rettigheter styrket i pasient- og brukerrettighetsloven og helsepersonelloven, ifølge en pressemelding fra Helsedirektoratet.

«Blant annet er barns rett til å få informasjon og bli hørt når de får behandling tatt inn i pasient- og brukerrettighetsloven», skriver direktoratet.

Nytt unntak

Lovendringene åpner også for et snevert unntak fra helsepersonells plikt til å informere foreldre eller foresatte. Dette gjelder i tilfeller der tungtveiende hensyn til barnet taler imot å informere, og ifølge direktoratet vil unntaket gjelde uavhengig av barnets alder – også når barnet er under 12 år.

«Dette unntaket kan for eksempel hjelpe barn som i dag vegrer seg for å fortelle om vold og overgrep fordi de frykter straff fra foreldre», opplyser Helsedirektoratet.

Rett til å bli hørt

Endringene tydeliggjør også barns rett til å bli hørt når andre samtykker til helsehjelp på deres vegne.

Så snart barn er i stand til å danne seg egne meninger om helsehjelpen, har de rett til å bli hørt. Dette skal gjelde senest fra når barnet er sju år, og etter fylte 12 år skal det legges stor vekt på hva barna mener.

I tillegg utvides helsepersonells plikt til å ivareta mindreårige barn. Til nå har dette omfattet barn til foreldre med alvorlige helseproblemer, men dette utvides til å gjelde mindreårige søsken til pasienter med alvorlige helseproblemer.

«De får også plikt til å ivareta mindreårige barn som etterlatte etter foreldre og søsken», opplyser direktoratet.

Powered by Labrador CMS