Barn vil helst leke fritt

Mens foreldrene tror de må organisere barnas aktiviteter i naturen, vil norske barn helst leke fritt med andre barn, ifølge Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Publisert

Seniorforsker Margrete Skår ved NINA påpeker, at hvis de voksne trekker seg litt tilbake og gir barna tid til å bli kjent med stedet de er på, kan store ting skje.

– Å hoppe på trampoline, være i hagen, på gata eller på lekeplassen er dagligdags, men å besøke skogen er noe norske barn gjør sporadisk, sier Skår i en artikkel på forskning.no.

Spørreundersøkelse

En spørreundersøkelse blant 3.160 foreldre viste at 53 prosent av norske barn sjelden eller aldri oppholder seg i nærnaturen om sommeren. Barna bruker naturen maks to ganger i måneden.

Undersøkelsen er en del av studien Barn og natur, der forskere blant annet skal se på hvordan barn opplever natur, hvor og hvordan barnas friluftsliv utfolder seg, og hvilken rolle de voksne spiller.

Ikke tid til bare å være ute

I spørreundersøkelsen fikk foreldrene et åpent spørsmål: Gitt en politisk målsetting om at barn burde være mer i naturen, hvilke tiltak ville du anbefale?

– Mange foreldre pekte på at de voksne må ta enda mer initiativ, at de må bli enda flinkere til å organisere aktiviteter. Bare 1,5 prosent pekte på at egenstyrt lek har en verdi, sier Skår.

Hun mener dette er et paradoks foreldre i dag lever med: Det er høye forventninger til at barna skal være med i organiserte aktiviteter. Også når de voksne er sammen med barna ute i naturen, er det en forventning om at de skal foreslå aktiviteter. Samtidig kjenner de voksne på at det ikke blir tid igjen til bare å være ute, sier Skår i artikkelen på forskning.no.

Barn og natur

Studien består av fire hoveddeler, opplyser NINA:

1. Litteraturstudie
Denne vil gi en oversikt overeksisterende kunnskap om barns bruk av natur i dag, med hovedvekt på norskeforhold. Hva vet vi om omfang og innhold i barns naturerfaringer?

2. Nasjonal spørreundersøkelse
Det vil bli gjennomført en nasjonal spørreundersøkelse blant et representativt utvalg av foreldre med barn mellom 0 og 12 år. Studien vil kartlegge når, hvor, hvem og i hvilke sammenhenger barn er ute i natur.

3. Kvalitative case-studier
Det vil bli gjennomført tre kvalitative case-studier som berører spørsmålet om voksnes tilstedeværelse, men som også på andre måter gjenspeiler ulike naturerfaringer. En case-studie representerer naturerfaringer i barnehagen, en case-studie representerer organiserte fritidsaktiviteter utendørs, og en case-studie representerer barns naturerfaringer uten voksne tilstede. I tillegg vil to mindre og utfyllende case-studier gjennomføres.

4. Engelske samarbeidspartnere, Forestry Commision
Flere studier indikerer lignende endringer i barns naturerfaringer i mange vestlige land. Gjennom samarbeid med engelske forskere fra Forestry Commision vil vi kunne sammenligne resultater fra vår egen studie med erfaringer fra England, både med hensyn til innhold i barns naturerfaringer og med hensyn til tilrettelegging av naturområder.

Samarbeidspartnere

Kilde: www.nina.no

Powered by Labrador CMS