Barn lærer bedre med fysisk aktivitet

En ny dansk studie viser at barn lærer raskere hvis undervisningen er ispedd en god porsjon fysisk aktivitet.

Publisert

Bevegelse er bra, uten at forskerne kunne konkludere med en entydig sammenheng mellom bevegelse og kognitiv læring, skriver videnskab.dk.

– De førsteklassingene som jobbet med fysisk aktivitet, hadde 35 prosent større fremgang i matematikk, forteller Karsten Froberg, førsteamanuensis ved Syddansk Universitet, og en av de som står bak rapporten Forsøg med læring i bevægelse.

– I sjette og sjuende klasse så vi ikke slike framskritt. Vi vet fra før at trening ikke har så stor effekt fordi det skjer så mange andre ting med kroppen i denne perioden, sier han.

Skjerpet konsentrasjon

Forskergruppen har i en rekke forsøk undersøkt og testet sammenhengen mellom læring og bevegelse.

Å hoppe gangetabeller, var én av aktivitetene forskergruppen utsatte barna for. I tillegg gjennomførte de forsøk med blant annet:

  • Bevegelse skilt fra faglig undervisning (for eksempel aktive leker i friminuttet).
  • Bevegelse som pauser fra undervisningen.
  • Bevegelse integrert i undervisningen (aktiv undervisning).

Det var også forskjeller i oppleggene for ulike aldersgrupper.

– I forsøket i sjette klasse brukte vi både pauser, opplegg i friminuttene, hjemmeoppgaver med fysisk aktivitet, premier for å sykle til skolen og aktiv undervisning i matematikk og språk, forteller Froberg.

Barna opplevde selv at det var enklere å konsentrere seg etter fem eller ti minutter med fysisk utfoldelse. De likte også det sosiale elementet.

– Det er helt klart at fysisk aktivitet er bra for læring, ikke bare helsen. Hvis barn har det godt med sin egen kropp, med venner og med lærerne sine, så lærer de bedre. Det er jeg helt overbevist om, selv om det er vanskelig å måle, sier Froberg.

Powered by Labrador CMS