Flere klinikker med fysioterapeuter er oppgitt over at regjeringen ikke vil innføre én time fysisk aktivitet i skolen hver dag. De tilbyr gratis treningstime til skoleklasser i protest.
Flere klinikker med fysioterapeuter er oppgitt over at regjeringen ikke vil innføre én time fysisk aktivitet i skolen hver dag. De tilbyr gratis treningstime til skoleklasser i protest.

Grasrotopprør mot regjeringen

Flere fysioterapeuter og klinikker tilbyr nå gratis treningstime til skoleklasser i protest mot at regjeringen sier nei til én time fysisk aktivitet i skolen hver dag.

Publisert Sist oppdatert

På Facebook melder klinikker med fysioterapeuter både i Tromsø, Stavanger og Fredrikstad at de tar i mot henvendelser fra skoleklasser. Skolene tilbys én gratis treningstime.

-Vi i klinikk24 kan ikke forstå hvorfor Kunnskapsdepartementet mener at å investere 6 milliarder kroner for at alle barn skal få én time med fysisk aktivitet daglig, kan være for dyrt. De samfunnsøkonomiske kostnadene innenfor muskel og skjelett er allerede i nærheten av 100 milliarder, skriver Klinikk24 på Facebook.

Klinikken er blant dem som nå tilbyr en gratis treningstime til skoleklasser. Det samme gjør MSK Klinikken i Fredrikstad.

-Snøballen er i gang. At politikere skal bruke argumentet at 6 milliarder kroner for at barn/ungdom skal være aktive og forebygge et stadig økende folkehelseproblem er for dyrt, faller for døve ører hos oss, skriver MSK Klinikken.

Frykter kostnadene

Nylig skrev Fysioterapeuten om at Kunnskapsdepartementet går imot vedtaket om at elever fra første til tiende skoletrinn skulle ha minst én time fysisk aktivitet hver dag. Dette skulle løses innenfor dagens timeplan, ved at man for eksempel kunne ha en mattestafett i mattetimen.

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) reagerer på at departementet går imot et vedtak fra et stortingsflertall, og kaller det «oppsiktsvekkende».

Kunnskapsdepartementet skriver i forslaget til statsbudsjett at de frykter for det pedagogiske handlingsrommet lærerne trenger, for utilsiktede konsekvenser, økte kostnader og at det blir for rigide rammer. De mener kostnadene kan bli over 6 milliarder kroner, og savner en evaluering.

Solid forskning

Tirsdag stilte NFF og Legeforeningen i høringen i utdanningskomiteen på Stortinget på vegne av Alliansen for én time fysisk aktivitet.

-Det finnes allerede solid dokumentasjon, det er gjort over 100 studier på én times fysisk aktivitet i skolen. Tall fra OECD viser at mange barn og unge er inaktive, og dette bidrar til sosial ulikhet. Vi har ikke råd til å la være, sa NFF-leder Fred Hatlebrekke og Legeforeningens visepresident Christer Mjåset. De to representerte Alliansen for én time fysisk aktivitet.

Skal ikke være en gymtime til

Alliansen ble spurt av representanter i komitéen om hvordan man kan fase dette inn, og hvordan man kan få aktivitetene til å bli en del av ordinær undervisning så det ikke utløser mye kostnader.

Alliansen for én time fysisk aktivitet og Aktivitetsalliansen gjorde et poeng ut av at dette ikke er én gymtime til. Man skifter ikke klær, og man kan gjøre dette inne i klasserommet eller i korridoren. Aktiviteten inngår i norskoppgaver og matteoppgaver.

Hatlebrekke sa at det er åpenbart at man må bruke tid på å fase inn dette i skolen og få lærerne med. Han viste også til at det er nok av gode eksempler å lære av.

-En time fysisk aktivitet hver dag på skolen er allerede innført mange steder i landet på en god måte. Der sier rektor, lærere, elever og foreldre at de er fornøyd og at det er bra for læringsmiljøet, sa han.

Vil ikke ha frivillig tiltak

Kunnskapsdepartementet mener at det å ha fysisk aktivitet i skolehverdagen kan være et frivillig tiltak. Det er alliansen ikke enig i. Da vil det bli noen skoler som gjør dette, mens andre dropper det. Dermed kan dette på sikt føre til økt sosial ulikhet, mener de.

NFF-lederen understreker at fysisk aktivitet har stor effekt, ikke bare på å forebygge helseproblemer.

-Studiene viser at barn får økt konsentrasjon, og at de husker og lærer bedre. De får bedre psykisk helse og trivsel, sier Hatlebrekke.

Powered by Labrador CMS