Trening i svangerskapet en fordel for barnets skjelett

En ny studie fra NTNU tyder på at D-vitamin-nivåene stiger når gravide trener. Dette kan tenkes å styrke barnets beinmasse.

Publisert

D-vitamin er viktig for at kalsium skal tas opp i tarmen. Under svangerskapet er D-vitamin ekstra betydningsfullt fordi det trengs ekstra kalsiumopptak for å bygge barnets skjelett. Lave D-vitamin-nivåer i svangerskapet kan derfor være negativt for beinhelsen til både mor og barn. Det er også observert risiko for andre negative helsekonsekvenser som svangerskapsdiabetes og lav fødselsvekt når mor har for lite D-vitamin i kroppen eller D-vitaminmangel.

Få gravide tar D-vitamintilskudd

Gemini har tidligere omtalt overlege og førsteamanuensis Miriam K. Gustafssons forskning som avdekket at en tredel av gravide kvinner i to storbyer i Norge har for lite D-vitamin. Bare én av fem kvinner i undersøkelsen tok tilskudd av det viktige vitaminet.

Resultatene fra en annen studie fra Gustafssons doktorgradsavhandling indikerer at trening kan ha positiv effekt på D-vitaminstatusen i svangerskapet. Dette understreker viktigheten av at kvinner med ukompliserte svangerskap følger anbefalingene om regelmessig trening.

Forskjellen i vitamin D-nivå blant de som trente og ikke trente var imidlertid ikke veldig stor, og det anbefales at sammenhengen mellom trening og D-vitamin hos gravide undersøkes nærmere.

Les mer på Gemini.no

Forskningen er publisert i BMC Pregnancy and Childbirth:  The effect of an exercise program in pregnancy on vitamin D status among healthy, pregnant Norwegian women: a randomized controlled trial.

Powered by Labrador CMS