Faggruppeleder Ingunn Skogseth-Stevens er fornøyd med at regjeringen vil gi mer til barnehabilitering.

Regjeringen vil gi millioner til barnehabilitering – faggruppeleder jubler

I forslag til revidert nasjonalbudsjett, foreslår regjeringen å øke bevilgningene til barnehabilitering i spesialisthelsetjenesten med hele 28 millioner kroner. Faggruppeleder Ingunn Skogseth-Stevens jubler.

Publisert Sist oppdatert

- Det er fantastisk at vi får mer penger til å bruke på barnehabilitering. Det betyr at vi kan tilby bedre tjenester til barn med diagnoser, både intensivprogram og i kommunene der barna bor, sier Skogseth-Stevens.

Hun er leder for faggruppen barne- og ungdomsfysioterapi i Norsk Fysioterapeutforbund. Faggruppen har tidligere uttrykt behovet for å satse på habiliteringstjenestene i Norge, istedet for ressurskrevende intensive habiliteringstilbud som enkelte barn i dag får dekt i utlandet.

Regjeringen mener tiltakspakken vil avhjelpe utfordringer som følge av koronapandemien. Det anslås at det vil bli en betydelig økning i antall henvisninger når alle kommunale tjenester er i normal funksjon igjen.

Pengene vil i hovedsak gå til oppgaver med å utrede og behandle, samt veiledning. Veiledningen vil i hovedsak skje tverrfaglig på skoler og i barnehager.

Tilbudet er redusert

-Vi ser at mange såkalt sårbare barn har fått et redusert tilbud i koronatida. Dette grunnet restriksjoner med kohorter og antall lærere per barn. Assistenter for sårbare barn har ofte blitt satt inn som vikarer for klasser ved mangel på personale. I tillegg har det vært redusert oppfølging fra spesialisthelsetjenesten mange steder, sier Skogseth-Stevens.

Hun legger til at de fra før vet at habiliteringstilbudet i Norge trenger et løft, og at mange reiser til utlandet for å få habilitering og rehabiliteringstilbud de ikke får i Norge.

-Dette er belastende og kostbart og bidrar til store sosioøkonomiske forskjeller. Vi har derfor lenge ment at det er bedre å få penger til å bygge opp kunnskapsbasert og gode tilbud i Norge, sier Skogseth-Stevens.

Dette trenger Norge

Hun påpeker at kvalitet i tjenestene forutsetter at Norge har rett kompetanse, tilstrekkelig kapasitet og hensiktsmessig organisering.

- Habiliterings- og rehabiliteringstiltak har best effekt når den utøves av helsepersonell med kompetanse. Fysioterapeuter har slik kompetanse og er en av de viktigste yrkesgruppene for at Norge kan yte tiltak av høy kvalitet.

Skogseth-Stevens mener det også er viktig å bygge det hun betegner som robuste kompetansemiljø, og at det satses på forskning.

-Forskningsbasert tilnærming viser at alle barn utvikler seg best når omgivelsene der barna leker er varierte og tilpasset barnas funksjonsnivå.

Skogseth-Stevens henviser også til rapporten «Et nasjonalt løft for barn og unge med sammensatte funksjonsnedsettelser» fra 2019.

- Den peker blant annet på at det er store forskjeller på tilbudene i de ulike helseforetakene, ressursmangel og mangel på faglige retningslinjer. Den viser også til at foreldre etterspør mer tilgjengelige tjenester og mer forutsigbar oppfølging. Den økte bevilgningen er derfor en gylden mulighet til å få et bedre og mer tilgjengelig habiliteringstilbud for disse sårbare barna, uansett hvor de bor i landet, sier Skogseth-Stevens.

Fornøyd forbundsleder

Også forbundsleder Gerty Lund er fornøyd med regjeringens ønske om å satse mer på barn.

– Det er svært gledelig at habiliteringstjenesten blir løftet frem. Det er på tide at habiliteringstilbudet blir styrket som et eget satsingsområde, og ikke bare er en del av rehabiliteringstjenesten, sier Lund i følge fysio.no.

Powered by Labrador CMS