Senter for folkehelse i Bergen

Nytt senter skal spre kunnskap om folkehelse, spesielt rettet mot barn og unge. Blant annet vil senteret tilby informasjon på ulike språk. 

Publisert Sist oppdatert

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet ligger i Bergen. Høgskolen i Bergen er vertsinstitusjon for senteret. 28.-29. oktober åpnes senteret offisielt med en egen åpningskonferanse

Senteret skal ha en landsdekkende funksjon, og skal blant annet:

  • synliggjøre og formidle sammenhengen mellom helse og barn og unges læring, læringsmiljø og læringsutbytte, med vekt på sunne måltider og fysisk aktivitet
  • sette søkelys på hvordan ernæring og fysisk aktivitet kan være naturlig integrert på tvers av fag
  • fremme gode metoder for hvordan barnehager, skoler og primærhelsetjenesten sammen kan styrke barnehagens og skolens rolle som helsefremmende og inkluderende arena som bidrar til å redusere sosiale forskjeller
  • være en ressurs for fagene mat og helse og kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring
  • drive formidling, rådgivning og veiledning basert på resultater fra forskning, forsøks- og utviklingsarbeid og eksempler på god praksis

(Kilde: http://folkehelsesenteret.no)

– Senterets mandat er å bidra til å spre kunnskap med hovedfokus rettet mot barn og unge. Vi vil legge ut ulike faglige ressurser for personell i barnehager, skole, helsestasjon og skolehelsetjeneste, og også til universitetet og høyskoler, sier senterleder Gudbjørg Øen.  

De ulike ressursene er ment for helsepersonell til å jobbe med forebygging og behandling for å fremme gode måltid, matglede, fysisk aktivitet, indre motivasjon og mestring. 

Noen av ressursene vil også bli oversatt til andre språk.

Saken ble først omtalt på www.dagensmedisin.no

Powered by Labrador CMS