Fysisk aktivitet gir barna god mental helse

En ny NTNU-studie har sett på sammenhengen mellom fysisk aktivitet og mental helse hos barn.

Publisert Sist oppdatert

Fra før vet vi at fysisk aktivitet for voksne bidra til å forebygge psykiske plager. I noen tilfeller kan til og med fysisk aktivitet fungere som en slags medisin mot enkelte lidelser.

Nå har en norsk studie forsket på det samme hos barn, og funnene er blitt omtalt av et av verdens største magasiner.

Gjelder samtlige barn

Studien fra NTNU ble denne uken publisert i det anerkjente tidsskriftet Pediatrics. I denne studien har altså forskerne sett på om aktive barn får færre mentale problemer enn inaktive barn.

Forskerne har fulgt barna fra de var seks til de var ti år gamle. Annethvert år har barn og foreldre blitt dybdeintervjuet. Resultatene var entydige: Fysisk aktive barn har vesentlig mindre sannsynlighet for å få depressive symptomer enn mindre aktive barn har. Resultatene var uavhengig om barna hadde psykiske plager fra før eller ikke.

– Dette er undersøkt på alle barna i studien. Det er noe som skiller seg fra tidligere studier. Ofte er man interessert i å behandle de som får diagnosen, men vi finner at det gjelder for alle barn. Det er en liten, men forebyggende effekt for alle, sier førsteforfatter Tonje Zahl til Aftenposten.

Zahl er doktorgradsstipendiat på NTNU og har jobbet med studien i et par år. Hun forklarer at metoden de har brukt på denne studien er spesiell fordi de har målt den faktiske aktiviteten til barna, ikke bare den oppfattede aktiviteten. Alle deltagerne har gått med et belte rundt livet for å måle den faktiske aktiviteten hos barna.

Inaktivitet og depresjon

Forskerne stilte seg også følgende spørsmål: Gjør symptomer på depresjon at barn blir mer inaktive eller vil barn som er inaktive være mer utsatt for depresjon?

– Vi finner ingen sammenheng mellom inaktivitet og depresjon. Barn blir hverken inaktive fordi de er deprimerte, eller deprimerte fordi de er inaktive. Den fysiske aktiviteten beskytter bare mot depresjon i et lengre perspektiv, sier Zahl.

– Vår studie tyder på at det å redusere stillesitting ikke beskytter mot depresjon, men å sørge for at barn er fysisk aktive reduserer depresjonssymptomene, avslutter Zahl.

Les mer i Aftenposten

Powered by Labrador CMS