Carolina Lybäck-Forsbacka i jobb ved Universitetet i Oslo
Carolina Lybäck-Forsbacka i jobb ved Universitetet i Oslo

Langvarige smerter: -Bør fokusere på hva som fungerer

Ved å fokusere på hva som fungerer, fremfor alt som ikke fungerer, hjelper fysioterapeuter pasientene til å se muligheter fremfor begrensninger, mener NFFs faggruppe for ergonomi.

Publisert Sist oppdatert

Innfallsvinkelen til Hernes institutt mot pasienter med langvarige smerter høres veldig fornuftig ut, mener Carolina Lybäck-Forsbacka, som leder NFFs faggruppe for ergonomi.

Hun tar til orde for å ta blikket litt bort fra de sykdomsfremkallende faktorene, som man typisk har gjort i lang tid og fortsatt gjør i mange sammenhenger, i sykefraværsarbeidet.

– Vi vet jo også i dag at arbeid i seg selv er helsefremmende, og at det ikke alltid er realistisk å forvente at plagene eller smertene skal være helt borte før man kan komme tilbake på jobb, sier Lybäck-Forsbacka.

Ulike forventninger

Hun oppfordrer behandlere til å samarbeide med bedriftshelsetjenesten (BHT), spesielt når ansatte skal tilbake i arbeidslivet.

– Som bedriftsfysioterapeut vil en viktig rolle være å bidra til forståelse for hvilke muligheter og forventninger som finnes hos begge parter. I situasjoner der arbeidsgiver og arbeidstaker har ulike forventninger og forståelse for situasjonen, kan det ofte bli grobunn for konflikter, skuffelser og redusert mestringsfølelse. Ofte vil det også være behov for justeringer underveis, sier faggruppelederen.

Spørre om konflikter

Hun tenker at individets egen vilje og motivasjon ofte kan bli glemt eller skjult i det store hjelpeapparatet.

– Ofte ligger eventuelt konfliktstoff litt gjemt, eller det er gjerne ikledd en helsemessig problematikk som forvirrer oss, og som forstørres og forsterkes ettersom tiden går. Det er viktig å spørre om det er andre fasetter med i dette bildet, sier hun.

Powered by Labrador CMS