Bomiljø er årets tema i folkehelseprofilene.

Årets folkehelseprofiler: Bomiljø og folkehelse

Bomiljø og folkehelse er tema for årets folkehelseprofiler. Profilene gir informasjon om helsetilstanden og dens påvirkningsfaktorer.

Publisert

Folkehelseprofilene er ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) unike rapporter for hver av landets kommuner, og for bydelene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

-De gir informasjon om helsetilstanden og påvirkningsfaktorer, og er et grunnlag for det lokale arbeidet med å bedre folkehelsen, skriver FHI i en pressemelding.

Årets tema er bomiljø og folkehelse.

- Et fundament for helse og livskvalitet

– Å bo i en egnet bolig i et godt bomiljø er et fundament for helse og livskvalitet, og det er grunnen til at vi løfter det fram i folkehelseprofilene. Kommunene kan med sine virkemidler bidra til at innbyggerne bor slik at de kan leve gode liv med mulighet for å delta i samfunnet, knytte kontakt med andre og utvikle og utfolde seg, sier Nora Rusås-Heyerdahl i Folkehelseinstituttets redaksjon for folkehelseprofiler i meldingen.

Må planlegge for flere eldre

En rekke kommuner vil i årene fremover få flere eldre.

– Dette må kommunene planlegge for. Å utvikle et aldersvennlig samfunn kan være et nyttig prinsipp i samfunnsutviklingen generelt. At nærmiljøet er godt å ferdes i for eldre, er bra også for andre, sier Rusås-Heyerdahl.

I årene framover vil mange distriktskommuner oppleve en nedgang i folketallet og en aldrende befolkning, mens byene og områdene rundt vil kunne få sterk befolkningsvekst.

– Ulike kommuner vil derfor møte ulike utfordringer fremover, påpeker hun.

Hent folkehelseprofil for kommune eller bydel


Powered by Labrador CMS