Sommerpraten med Børge Henriksen – leder for Tariffpolitisk utvalg

Børge Henriksen. Foto: Privat
Børge Henriksen. Foto: Privat

Har brukt mye tid på egenevaluering og vil i gang med grønne tariffavtaler

Leder Børge Henriksen i Tariffpolitisk utvalg rakk så vidt å bli ferdig med fjorårets tariffoppgjør før han måtte ta fatt på det neste. Les hvilke tanker han gjør seg om året 2021 så lang.

Publisert

Kort om sommerpraten

  • Norsk Fysioterapeutforbund kan se tilbake på et særdeles travelt halvår preget av koronapandemien, streiker, vaksinering av fysioterapeuter, takstforhandlinger og autorisasjonssaken for å nevne noe
  • Ledere for faggrupper, råd og utvalg i NFF har fått tilsendt seks spørsmål om nåtid og fremtid
  • I en rekke artikler i sommer presenterer vi deres svar

Hvordan har det første halvåret av 2021 vært for Tariffpolitisk utvalg, leder Børge Henriksen?

Første halvåret har vært litt spesielt. På grunn av pandemien, rakk fjorårets tariffoppgjør omtrent akkurat å bli ferdig før vi begynte på årets. Men forhandlingene i år har vært svært spennende å følge og har inneholdt det meste: Streik, enighet, frivillig- og tvungen lønnsnemnd. All ære til sekretariatet som har gjort en enorm jobb i denne perioden, samt til alle som ble tatt ut og har stått i streik.

På starten av året fikk Tariffpolitisk utvalg et nytt medlem fra området Spekter, et område vi manglet representanter fra. Dette er vi veldig glade for.

Vi ser også frem til å kunne møte fysisk igjen. Digitale møter er absolutt effektive, men gir ikke den samme dynamikken i samarbeidet som fysiske møter gjør.

Hva har dere fått til? Hvilke utfordringer har dere hatt?

Vi har hatt lønnsundersøkelsen oppe til diskusjon. I tillegg har vi kommet med innspill på ulike høringer til Forbundsstyret, eksempelvis politisk plattform for folkehelse, og autorisasjon av andre faggrupper. Egenevalueringen som hele forbundet skal gjennom, har også tatt mye av tiden. Dette er absolutt viktig, men har gjort at mye av møtetiden vår har blitt spist opp.

Hvilke målsettinger har dere på kort sikt/lang sikt?

Vi har både korte og langsiktige mål, ofte vevet inn i hverandre. På kort sikt ønsker vi å bli mer synlige. Både utad for NFFs medlemmer, og internt i organisasjone. Derfor ønsker vi blant annet å styrke kontakten med regionlederne våre.

På litt lenger sikt ønsker vi å se mer på hvordan vi kan bruke grønne tariffavtaler i henhold til det UNIO ønsker. Vi har også et mål om å jobbe med uravstemningspolitikk, slik at vi er forberedt når/hvis dette blir et aktuelt tiltak. Et mål er også å se nærmere på lønnen til fysioterapeutledere.

I høst skal NFF gjennom en omfattende vurdering av hele organisasjonen. Hva er dine tanker rundt dette? Hvilke grep må tas for å gjøre NFF til en bedre organisasjon enn i dag?

Det er viktig å få en vurdering av organisasjonen som helhet for å få en oversikt over hva som fungerer godt, og hva som kan gjøres bedre. Hvilke målsetninger har vi, og i hvilken retning går vi for å nå disse målene? Jeg tror vi må jobbe for å bli enda mer åpen og synlig organisasjon, slik at avstanden mellom Forbundsstyret, sekretariatet og medlemmene blir minst mulig. Det er fortsatt for mange medlemmer som ikke vet nok om den gode jobben som gjøres sentralt, og hvilke fordeler de har ved å være medlemmer i NFF.

Powered by Labrador CMS