Dette er meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatternes mening. Innlegget ble første gang publisert i Dagens Medisin.

Operasjoner utsettes: Nå er tiden for å ringe fysioterapeutene

Pasientene bør få fysioterapi mens de venter på operasjon, mener forbundsleder Gerty Lund.

Publisert

Sykehusene i Oslo og Viken har operert 1.000 færre pasienter og Diakonhjemmet halverer antallet planlagte operasjoner. Dette kan vi lese i Aftenposten 17. desember.

Forbundsleder Gerty Lund

Avlysning av planlagte operasjoner skjer nå over hele landet. Det er tungt å se at planlagte operasjoner utsettes. Vi vet at det gjør hverdagen tung for mange pasienter. I tillegg må flere fortsette en, fra før av, lang sykmelding. Samfunnet og arbeidsgivere blir rammet økonomisk.

Som forbundsleder og tidligere fysioterapeut ved Bærum sykehus har jeg dog full forståelse for at sykehusene reduserer og utsetter planlagte operasjoner, slik situasjonen er nå.

Men mens pasientene venter, bør de få mer enn en telefon om utsettelse. Et stort flertall av dem bør anbefales fysioterapi, en tjeneste de kan oppsøke helt uten legens henvisning, men som blir enda enklere å oppsøke hvis legen også foreslår det.

Konservativ behandling, eller aktiv behandling, som fysioterapeuter utfører, er særdeles viktig når du venter på operasjon. Du blir sterkere. Får mer utholdenhet. Blir bedre rustet for å takle operasjonen og stiller også med et bedre utgangspunkt når du etter operasjonen skal ta fatt på rehabilitering.

I tillegg vet vi at aktiv behandling gjør noe med din mentale helse. Du klarer – høyst sannsynlig – å takle ventetiden bedre. En fysioterapeut vil – i tillegg til å behandle pasienten – også gi treningsprogram tilpasset den skaden og de plagene pasienten har. Pasientene får hjelp til selvhjelp.

Pasienten kommer også inn i et system – en hverdag – hvor behandleren snakker med andre fagprofesjoner pasienten har nytte av. Det er fysioterapeutenes ansvar å samhandle, ta kontakt med ortoped og andre som kan være nyttige støttespillere for pasienten, så som ernæringsfysiolog, psykolog, ergoterapeut, sykepleier og farmasøyt, for å nevne noen av dem fysioterapeuter samhandler med.

Vi vet fra etterslepet i mars 2020 at det er en stor fordel at pasientene oppsøker fysioterapeuter mens de venter.

Dessverre kan pasientene oppleve at en rekke avtalefysioterapeuter har lange ventelister. Men jeg vet at mange av dem strekker seg langt, og i tillegg har vi mange helprivate fysioterapeuter som kan ha ledig tid.

Powered by Labrador CMS