Trening mot depresjon

Én time lett trening per uke har effekt mot depresjon, ifølge ny studie. For første gang har man også klart å kvantifisere denne effekten.

Publisert

Studien bygger på tall fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, og viser at én time trening i uken reduserer faren for å bli deprimert – uansett hvor lett man trener, ifølge forskning.no

Det forebyggende potensialet

Treningens effekt på psykisk helse er kjent fra før, men i den nye studien har man klart å kvantifisere denne effekten for første gang.

– Vi har vet at fysisk aktivitet spiller en rolle i å behandle symptomene ved depresjon, men dette er den første gangen vi har klart å kvantifisere det forebyggende potensialet ved fysisk aktivitet har for å redusere fremtidig depresjon, sier Samuel Harvey, førsteamanuensis ved The University of New South Wales i Australia, i en pressemelding.

Harvey har ledet studien, der forskerne har fulgt livene til 33.908 voksne i elleve år.

Resultatene viser at 12 prosent av tilfellene hvor studiedeltakerne ble deprimerte kunne vært unngått dersom de hadde vært fysisk aktive én time per uke.

Større risiko

Selv når man tok hensyn til andre risikofaktorer, som alkohol, narkotika og fysiske plager, viste det seg at de som ikke trente hadde 44 prosent større risiko for å bli deprimerte, sammenliknet med de som trente en til to timer per uke.

– Vi forsøker fortsatt å finne ut hvorfor trening kan ha en slik positiv effekt, men vi tror det er snakk om kombinert effekt fra de fysiske og sosiale fordelene ved fysisk aktivitet, sier Harvey.

Powered by Labrador CMS