– Det trengs tyngre styrketrening for eldre

Hvor hard styrketrening tåler egentlig 80-90 år gamle damer? Dosering av trening var den røde tråden på årsmøteseminaret til Faggruppe NOR i Bergen.

Publisert

NFFs faggruppe for nevrologi, ortopedi og revmatisme (NOR) hadde invitert flere foredragsholdere til seminaret 7.-8.mars. Temaet dosering ble belyst fra flere vinkler, blant annet treningsfysiologi, dosering og respons, trening ved revmatisk sykdom, styrketrening etter hoftebrudd og opptrening etter slag.

Terje Gjøvaag, 1.amanuensis dr.scient. ved Høgskolen i Oslo og Akershus, hadde fysiologiske rammebetingelser for styrketrening som tema. Han understreket at dosering av styrketrening har betydning for hva vi kan forvente av effekt, for eksempel hos eldre.  Mye av den styrketreningen som gjøres har ikke høy nok intensitet. Ifølge Gjøvaag tåler mange eldre høyere belastning enn det de får anbefalt av fysioterapeuter.

Kroppens veier til økt styrke

En forutsetning for at muskler skal vokse er at andelen satelittceller i kroppen øker. Det er imidlertid to mekanismer for økning av muskelstyrke: Muskelvekst (hypertrofi) og nevral adapsjon. Det siste er økt styrke uten noen vesentlig økning av musklenes størrelse.

– Enkelte data tyder på at disse tilpasningene, muskelvekst eller nevral adapsjon, skjer i ulike faser av livet, og at det er aldersavhengig. Hos eldre reduseres kroppens evne til å øke muskelstørrelsen (tverrsnittet) fordi produksjonen av satelittceller avtar. Likevel er det studier (Bl.a. Fiatrone 1990) som viser at eldre kan øke styrken betydelig gjennom styrketrening, uten at musklene blir noe større, opplyste Terje Gjøvaag.

Han fortalte at i Fiatrones studie fra 1990 gjennomførte 90 år gamle menn og kvinner styrketrening i åtte uker. Muskeltverrsnittet økte med bare ni prosent, mens styrken økte med 174 prosent, nettopp på grunn av nevral adapsjon.

– Vi vet imidlertid lite om hva som skjer etter åtte uker. Nevral adapsjon er som en svart boks innen fysiologien. Vi vet lite om hvordan det virker, men tror det handler om fasilitering av motoriske enheter.

 

Hurtig kraftutvikling

Gjøvaag understreket at eldre ofte mangler evnen til hurtig kraftutvikling, noe som er viktig for reaksjonsevnen og for å hindre fall.

– For å oppøve en hurtig kraftutvikling holder det ikke med trappetrening. Det trengs tyngre styrketrening også for eldre. Vi må dosere slik at vi trimmer nervesystemet og stimulerer til muskelvekst og/eller nevral adapsjon. Cellulære responser ved trening får fart på satelittcellene, noe som har en avgjørende betydning for reparasjon av skader i muskler og vev, og for muskelvekst, sa Gjøvaag.

 

Må trigge det nevrale

Han la til at andelen satelittceller reduseres ved aldring, fra ca. 15 prosent ved fødselen til 1-2 prosent hos eldre.

– Det kan derfor være en sammenheng mellom fall i mengden satelittceller og den manglende evnen til muskelvekst. Dette kan være forklaringen på hvorfor nevral adapsjon hos eldre er så viktig. Da gjelder det å trene såpass hardt at det nevrale trigges, sa Gjøvaag.

Han mener at styrketrening i dag er underdosert, og at det gjelder både yngre som ikke er vant til å trene styrke og eldre.

Terje Gjøvaag understreket at mer forsk-ning trengs for å få kunnskap om hva slags treningstiltak som har effekt på ulike populasjoner, og at dette er noe HiOA prioriterer.

Powered by Labrador CMS