Et forsøk med gruppemøter for å gi råd til folk i fare for å utvikle diabetes 2, virket ikke. Like mange utviklet sykdommen, som blant folk som ikke deltok.

Enkle livsstilsråd hjalp ikke mot diabetes

Det viser seg å ikke være så lett å endre livsstil for å forebygge diabetes. Et forsøk med et enklere opplegg hjalp ingenting – like mange fikk diabetes.

Publisert

Det finnes gode, tverrfaglige oppfølgingsopplegg som har vist gode resultater for å forebygge type 2 diabetes. Men disse krever mye ressurser. Derfor ville forskere ved NTNU se om de kunne lykkes med et litt enklere opplegg.

Studien deres ble gjort som en del av HUNT 3-helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. 2400 personer med risiko for å utvikle diabetes ble med på gruppemøter. De fikk råd om motivasjon, kosthold og fysisk aktivitet, likt det en fastlege ville gitt. Deretter ble deltakerne fulgt opp flere ganger i løpet av to år.

Hver tiende fikk diabetes

I alle undergruppene deltakerne ble delt inn i, fant forskerne en lik økning i blodsukker og BMI i løpet av to år.

– Funnene tyder på at vår strategi ikke var effektiv for å minske risikoen for utvikling av type 2 diabetes, sier lege Anne Jølle til gemini.no.

I studien «Basic lifestyle advice to individuals at high risk of type 2 diabetes: a 2-year population-based diabetes prevention study. The DE-PLAN intervention in the HUNT Study, Norway» endte litt over 10 prosent av deltakerne med å utvikle type 2 diabetes i løpet av de to årene de ble fulgt opp. Dette er omtrent det samme som blant folk i risikosonen som ikke får livsstilsråd.

Målrette forebyggingen

– Jeg tror at vi i fremtiden bør konsentrere oss om mer målrettet utvelging og forebygging, sier Jølle.

Legen mener at en viktig faktor blir å sørge for at folk går ned i vekt.

– Risikoen for å utvikle diabetes øker omtrent i takt med hvert kilo du er overvektig, understreker hun.

Aller viktigst er det å sørge for at folk ikke utvikler dårlige vaner fra starten av, at barn blir vant til å gå til skolen og får sunn mat i oppveksten.

Powered by Labrador CMS