Mer av dette, ifølge FHI
Mer av dette, ifølge FHI

Færre dør av ikke-smittsomme sykdommer. Samtidig etterlyses mer fysisk aktivitet

Andelen mellom 30 - 69 år som dør tidlig av ikke-smittsomme sykdommer har gått ned med 17 % i perioden 2015-2021. Samtidig etterlyses mer fysisk aktivitet i befolkningen.

Publisert

Norge har forpliktet seg til FN og WHO sitt mål om å redusere for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer med 33 % innen 2030, for de mellom 30-69 år.

De ikke-smittsomme sykdommene som inngår i dette målet er hjerte- karsykdom, diabetes, KOLS og kreft. Psykiske lidelser og muskel- og skjelettplager er andre ikke-smittsomme sykdommer det skal holdes fokus på, ifølge Folkehelseinstituttet.

På rett vei

– De siste målingene fra 2021 viser at vi er på rett vei. Spørsmålet er om denne utviklingen gjelder for alle grupper i samfunnet. Derfor må vi følge utviklingen, med særlig fokus på kjønnsforskjeller, sosial ulikhet og ulikhet for grupper med minoritetsbakgrunn, og ha en helhetlig tilnærming for å forebygge, understreker forsker Inger Ariansen fra Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Tobakk, skadelig bruk av alkohol, fysisk inaktivitet og usunt kosthold er felles risikofaktorer for kreft, hjerte- og karsykdom, diabetes og KOLS.

Bør gjøre mer på fysisk aktivitet og fedme

Det er satt mål for utvikling av faktorene som påvirker ikke-smittsomme sykdommer.

- Vi nærmer oss ikke målet om å stoppe økningen i andelene som ikke er nok fysisk aktive og som har fedme, skriver FHI i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS