Nedgang i antall doktorgrader

Det ble avlagt 445 doktorgrader innen medisin og helsefag i 2014. Dette er 40 færre enn i 2013.

Publisert Sist oppdatert

I 2014 ble det avlagt 445 doktorgrad innenfor medisin og helsefag. Det er en nedgang på åtte prosent fra 2013, da det ble avlagt rekordhøye 485 doktorgrader innen dette fagområdet, melder Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

60 prosent kvinner

Doktorgradsregisteret viser dessuten at det har vært en generell nedgang i antall avlagte doktorgrader fra toppåret 2013 til i fjor. Totalt ble det avlagt 1448 doktorgrader i 2014, og for første gang var det flere kvinner enn menn som avla doktorgrad.

 «Størst er nedgangen i teknologi og medisin og helsefag. Sistnevnte er fremdeles det klart største fagområdet med 445 doktorgrader i 2014. Det er også her kvinnene er best representert med 60 prosent av de avlagte gradene. I motsatt ende er kvinneandelen lavest i teknologi med 27 prosent», skriver NIFU.

Størst nedgang i Bergen og Tromsø

Statistikken fra registeret viser dessuten at det for første gang var flere kvinner enn menn som avla doktorgrad totalt sett i 2014. Innenfor medisin og helsefag har det imidlertid vært overvekt av kvinnelige doktorander hvert år siden 2006.

De fire største universitetene i Norge opplevde alle en nedgang i antall doktorgrader totalt sett. Den største nedgangen hadde Universitetet i Bergen og Universitetet i Tromsø – begge på rundt 18 prosent.

Kilde: www.dagensmedisin.no

Powered by Labrador CMS