Engasjert i antidoping: Eivind Selven og Arnhild Skjølberg.

Fysioterapeuter jobber mot doping

Fysioterapeuter i Orkanger er med i et prosjekt som skal forebygge doping blant kommunens innbyggere.

Byen Orkanger har oppimot 8.000 innbyggere. De aller fleste av Orkdal kommunes 12.000 innbyggere bor her. En fysioterapibedrift med flott treningssal ligger sentralt til ved et stort kjøpesenter. Det kunne vært en scene fra et hvilket som helst sted i Norge.

– Det er naivt å tro at det ikke foregår doping også her. Og det er fint å kunne bidra til å fremme gode holdninger hos kundene våre, sier Arnhild Skjølberg, som er fysioterapeut og daglig leder av senteret, Orkanger fysioterapi og osteopati (OFO).

OFO er nå involvert i prosjektet «Sam-men mot doping i Orkdal». Samarbeid med stiftelsen Antidoping Norge står sentralt i prosjektet. Etter hva Fysioterapeuten kjenner til, er Orkdal den første kommunen i Norge som har inngått et slikt samarbeid med Antidoping Norge.

Prosjektets oppstart

Karin Røttereng, SLT-koordinator i Orkdal kommune, slår fast at antidopingarbeid er et tiltak i kommunens ruspolitiske handlingsplan. SLT står for Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet.

– Doping er et samfunnsproblem. Det er et veldig fokus på kropp, og mange opplever nok et kroppspress, også her i Orkdal. Vi har fokus på at et sunt, vanlig kosthold og vanlig aktivitet er godt nok. Budskapet vil vi selge inn på arenaene der folk oppholder seg; barnehager, skoler, idrettsarenaer og treningssenter. Målet er å forebygge en utvikling der folk tror de må innta kosttilskudd eller ulike stoffer for å få en god nok kropp, sier hun.

Da kommunen begynte å diskutere et slikt prosjekt, var man avhengig av å innhente kunnskap og kompetanse utenfra. Røttereng tok kontakt med Antidoping Norge i mai 2015, og allerede måneden etter fant det første samarbeidsmøtet sted.

Miniseminar og folkemøte

Samarbeidet med Antidoping Norge har vært helt avgjørende for å kunne lykkes i arbeidet.

– De har stor kompetanse, er kunnskapsrike og ikke minst lette å be. De har ofte tatt turen fra Oslo til Orkdal, sier Røttereng.

Hun forteller at de startet prosjektet med et miniseminar og åpent folkemøte i januar i år, og at de spesielt inviterte ansatte i kommunen, ansatte innen helse, treningssentre, politi, videregående skole og frivillige i kommunens idrettslag til å delta.

– Målet var at budskapet skal være klart fra hele fjøla: Nulltoleranse for doping!

Påvirkningskraft

OFO har om lag 300 treningskunder, i tillegg til pasientene. Her trener eldre med lårhalsbrudd side om side med ungdommer i tights og fancy joggesko.
– Vi synes det er flott at det er en slik miks, sier Arnhild Skjølberg.

– Vi er opptatt av folkehelse, ikke utseende. Dørstokken vår er lav, vi ønsker alle velkommen, både de som sikter mot toppidretten og de som trener på et lavere nivå.

På veggen i treningsalen henger et skilt med teksten Rent Senter. Og på venterommet ligger det brosjyrer med et antidopingbudskap.

– Som fysioterapeuter har vi påvirkningskraft. Jo flere ganger folk hører budskapet om at doping må unngås, jo større sjanse er det for at det går inn, slår Eivind Selven fast. Han er OFOs deltaker i prosjektgruppa, som har møter rundt seks ganger i året.

Selven sitter også i styringsgruppa for prosjektet, sammen med lensmann, Antidoping Norge, kommuneoverlege, representant fra psykisk helse- og rusarbeid, representant for videregående skole og idrettsråd og SLT-koordinator.

– De andre treningssentrene i kommunen, 3T og MaxGym er også med i prosjektgruppa. Det tverrfaglige betyr mye. Vi ønsker å spille hverandre gode, fortsetter han.

Mange ulike tiltak

Prosjektgruppa arrangerer ulike samlinger for folk i kommunen, der antidoping står på dagsordenen.

– I vår hadde vi et møte med stor oppslutning, med sterke brukerhistorier, som virkelig berørte folk, forteller Selven. Selv holdt han et innlegg på oppstartarrangementet for prosjektet i januar 2016, sammen med den daværende lederen av 3T Orkanger, Stig Rune Oddli.

Karin Røttereng forteller om flere planer framover:

– De videregående skolene i kommunen skal gjennomføre et program som heter Ren Trening, i samarbeid med Antidoping Norge. Det er en teoretisk og praktisk opplæring i antidoping, styrketrening og ernæring. Vi planlegger også informasjonsarbeid ute i idrettslagene. Våren 2017 skal vi ha en stor fagdag for ansatte og en stor samling for frivillige i ulike lag og foreninger, sier Røttereng.

Hun er glad for det tverrfaglige samarbeidet som har oppstått gjennom prosjektet:

– Hele spekteret er med; helsepersonell, idrettsledere, skoler, politi og treningssentre. Vi fra kommunen er veldig glad for det engasjementet og kunnskapen vi får via de andre samarbeidspartnerne i gruppa. Det er når vi står sammen at vi virkelig kan gjøre en forskjell.

Klare retningslinjer

Ca. 420 treningssentre i Norge er sertifisert som Rent Senter av Antidoping Norge. Før et treningssenter kan bli et sertifisert, må de ansatte gjennomgå opplæring i regi av Antidoping Norge. Alle som trener ved et såkalt Rent Senter må skrive under på at de godtar at de eventuelt kan bli gjenstand for dopingkontroll.

– Så langt har ikke vi ved OFO hatt grunn til å tro at noen som trener her doper seg. Men dersom vi får mistanke, er det klare retningslinjer for hvordan det skal håndteres, forklarer Selven.

Det starter med en bekymringssamtale, og så vil veien videre bestemmes av hva som kommer frem i samtalen. Hvis det er grunn til å mistenke bruk av dopingmidler, vil de koble på Antidoping Norge.

– Vi kan også komme med forslag til steder der det er mulig å få hjelp. Dette kan være Antidoping Norge, kommunehelse-tjenesten, legesentre, helsestasjon (om de er under 18 år) og rusenheten i kommunen, sier Selven, som for øvrig er leder i Trøndelag Fotballkrets og kjenner idretten fra innsiden. Flere av fysioterapeutene ved OFO har vært involvert i idrett på toppnivå.

– Et samfunnsansvar

Det er ikke lenger så tydelig å se hvem som doper seg og ikke. Det finnes mange forskjellige preparater der ute. De er lette å få tak i på nett og har ulik virkning.

– Noen forkorter restitusjonstiden, slik at det er mulig å trene hyppigere med høy intensitet. Andre øker fettforbrenningen, forklarer Skjølberg.

Fysioterapeutene ved OFO har tro på at tilnærmingen de som fysioterapeuter har til brukerne av senteret har en forebyggende effekt.

– Hvis vi ser at noen nærmest «bor» på treningssenteret vårt, har en unormal tilnærming til styrketrening eller endrer atferd, er det mulig å ta en prat med dem. Vi vet det er utbredt med doping, og det er så viktig å jobbe forebyggende. Folk som doper seg blir ødelagt, både fysisk og psykisk. Vi som er i bransjen må ikke være likegyldige. Vi har et samfunnsansvar, understreker Skjølberg.

Hjerte for ungdommen

Flere av fysioterapeutene ved OFO har god kompetanse på kosthold.

– Når folk spør, er vi helt tydelige på at kosttilskudd er unødvendig. Det er bra nok å ha et vanlig kosthold og trene normalt for friske mennesker. Vi har stor tro på å jobbe med holdningene til folk, sier Skjølberg, før hun slår fast at de har et ekstra stort hjerte for ungdommene.

– Det er der den forebyggende biten er viktigst. Får vi dem til å bli trygge på at de ikke trenger noen ekstra tilførsel av stoffer, har vi lyktes, sier hun.

Men Arnhild Skjølberg understreker at de voksne også er en viktig målgruppe.

– De voksne er rollemodeller. Ungdommene tar etter dem. Når ikke budskapet inn til de voksne, er det ikke godt å si hvordan det går.

Powered by Labrador CMS