Ingunn Høgås.

Driftstilskuddsordningen

"Når man sitter med godene, er det enklest å sitte stille i båten"

Dette er meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatternes mening.

Publisert

Først og fremst vil jeg si takk, Sonja Ibrahim Nilsen, for din meningsytring i Fysioterapeuten datert 8.juli 2021!

Da jeg leste argumentene dine, og så at du stilte spørsmålet «Er det ikke flere enn meg som …?»

Igjen og igjen, var mitt svar; jo! Jeg ser mange av de samme problemene med dagens driftstilskuddsordningsom du gjør. Og jeg tror flere enn oss ser det samme. Men når man sitter med godene, er det enkleste å sitte stille i båten.

Driftstilskuddsordningen har vært omdiskutert siden den så dagens lys. Du viser til Ole Martin Stamlands innlegg fra 2016. Han tydeliggjør mange kritikkverdige punkter ved ordningen og viser til masteroppgave om dette, en studie, en spørreundersøkelse og et notat fra Kunnskapssenteret, som alle ble publisert i 2016. Og hvordan er problemstillingene ved ordningen svart ut? Ja, det lurer jeg på. Vil det gjøres nå?

Det er altså mange tapere i forbindelse med ordningen.

Du peker blant annet på de mange pasientene som står på lange ventelister, og terapeuter som kan oppleve urett i søknadsprosesser ved tildeling av tilskudd. Det er altså mange tapere i forbindelse med ordningen.

Det udekkede helsebehovet i 1.linjetjenesten synliggjøres blant annet gjennom ventelister som øker hos terapeuter med tilskudd, og ved at det er «marked» for helprivate terapeuter. Ingen fører statistikk over hvor mange helprivate fysioterapeuter som tilbyr helsetjeneste. Ei heller NFF synliggjør hvor mange helprivate terapeuter som «finnes der ute», om antallet stiger eller synker er det ingen som vet. Slik skjules et økende eller minkende helsebehov.

Ditt forslag til løsning, er jeg usikker på. Du argumenterer for at ingen fysioterapeuter skal ha rett til tilskudd. Jeg vet for lite om hvilke alternativ som er aktuelle dersom det ble åpnet for å se på dette. Derfor vil jeg heller ønske velkommen et bredt og åpent blikk, ikke på dagens driftstilskuddsordning, men som vil se og vurdere nye alternativ til dagens ordning.

Det kunne vært spennende om en bredt sammensatt gruppe (eks NFFs grupper, sammen med 1.linjetjenestens fotfolk og representanter fra helseinstitusjoner og utdanningsinstitusjonene våre) kunne fått mandat til å utvikle forslag til nye løsninger.

Det kunne vært spennende om en bredt sammensatt gruppe (eks NFFs grupper, sammen med 1.linjetjenestens fotfolk og representanter fra helseinstitusjoner og utdanningsinstitusjonene våre) kunne fått mandat til å utvikle forslag til nye løsninger.

Dette arbeidet kan til dels gjøres med andre politiske pasientorganisasjoner og helsefagorganisasjoner. Vi er slett ikke eneste faggruppe som står i slike utfordringer. 1. linjens oppgaver er store og mangfoldige. Samarbeid med HOD og HDIR, er selvsagt.

Powered by Labrador CMS