Helsedata gjøres lettere tilgjengelig

Regjeringen vil sikre at helsedata blir lettere tilgjengelig for forskere og andre, og foreslår 40 millioner ekstra i statsbudsjettet.  

Publisert

-Gjennom denne bevillingen ønsker vi å gjøre mange forskeres hverdag enklere. I dag bruker forskere og andre mye tid og ressurser på å samle inn helsedata, da de ulike datakildene er spredt over veldig mange forskjellige plattformer og registre, med ulike søknadsprosesser. Det er for komplisert og tidkrevende å få tilgang til alle de gode helsedataene vi har her i lander, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø til Dagens Medisin. 

-Viktig for pasientene

-Vi bruker helsedata for forbedring av helsetjenesten. I dag tar det for lang tid fra nye data rapporteres inn til ulike registre, til dataene er tilgjengelig for forskere og andre og vi kan dra nytte av dem, sier Bent Høie.

Han legger til at det til syvende og sist handler om at dette er viktig for pasientene, behandlingen de får, og for pasientsikkerhet.

Data fra helseregistre som Kreftregisteret, Medisinsk fødselsregister, Norsk pasientregister, og en rekke kliniske kvalitetsregistre er noe av det som er tenkt inn i den nye helseanalyseplattformen.

Felles løft for helsenæringen

De to statsrådene understreker at dette er et felles løft både for helsetjenesten, for utdanning og forskning, og for fremtidig næringsutvikling.

-Helseanalyseplattformen skal bidra til bedre helseforskning, mer innovasjon, næringsutvikling og fjerning av tidstyver. En bedre utnyttelse av Norges unike helsedata vil kunne gi store gevinster for pasientene, for helsetjenesten, og for landets gryende helsenæring, sier Nybø og Høie.

Les mer i Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS