Leder i Næringspolitisk Råd (NPR), Per Olav Moberg Peersen, og NFF ønsker at egenandelstaket følger 12 måneders periode.

-Utsetter fysioterapi på grunn av egenandelstaket

Flere pasienter som får plager eller skader seg på senhøsten, utsetter behandlingen til januar på grunn av egenandelstaket, ifølge NPR-lederen. NFF vil at egenandelstaket følger 12 måneders-periode istedenfor kalenderår.

Publisert Sist oppdatert

Leder i Næringspolitisk Råd (NPR), Per Olav Moberg Peersen, forteller om pasienter som kommer til fastlegen med muskel- og skjelettplager, vond hofte eller artrose på senhøsten, og anbefales fysioterapi. Men så sier de til fysioterapeuten at de vil vente med behandlingen til januar. Årsaken er at de ikke vil «tape» penger på at de må betale egenandel for fysioterapi fram til nyttår, og så bare begynne på nytt igjen å betale på egenandeler i den nye året.

-Konsekvensen er at pasientene kommer i gang med behandlingen senere, og ofte får dårligere prognoser, sier han.

Vil ha 12-månedersperiode

Onsdag kom forslaget til statsbudsjett, og NFF støtter ett felles egenandelstak, istedenfor 1 og 2.

Men i tillegg ønsker NPR og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) at egenandelene ikke følger kalenderår, men heller baserer seg på de siste 12 måneder. Da det var høringsrunde, skrev NFF:

«NFF mener at «inntjening» til egenandelsfritak ikke nødvendigvis bør følge kalenderåret, men at det starter i det behov for helsehjelp oppstår. Eksempelvis kan en pasient som blir utsatt for en større skade på høsten, måtte betale dobbelt så mye i egenandeler som en pasient som blir utsatt for samme skade og behov for helsehjelp i begynnelsen av året. Begge pasientene vil i løpet av ett år ha behov for like mange legebesøk, legemidler, opphold på rehabiliteringsinstitusjon og videre opptrening av fysioterapeut i kommunen. Pasienten som blir skadet på høsten vil måtte betale egenandeler for begge årene, mens pasienten som blir skadet i begynnelsen av året bare vil måtte betale egenandel for ett år.»

-Det er med dagens teknologi teknisk enkelt å sette opp 12 måneders perioder istedenfor kalenderår. Alt registreres jo elektronisk. Det går bare på vilje, mener Peersen.

Fornøyd med felles tak

Han sier seg ellers fornøyd med forslaget om felles egenandelstak istedenfor inndeling i 1 og 2.

-Vi opplever at noen pasienter sier at de venter med å gå til fysioterapeut til etter at de har oppnådd frikort hos fastlegen. Det får vi bukt med med felles tak, sier NPR-lederen.

«Det betyr at minstepensjonister vil kunne prioritere å gå til fysioterapeut. Tidligere har de først og fremst måtte velge lege og medisiner», skriver en fysioterapeut i kommentarfeltet på Facebook.

Sammensatte plager

Merete Tønder leder NFFs faggruppe for psykomotorisk fysioterapi. Hun sier at de fleste av psykomotorikernes pasienter har sammensatte problemer, ofte muskel- og skjelettplager og psykiske plager, og er dermed i kontakt med flere typer behandlere.

-Vi strever ikke med at pasienter utsetter fysioterapi på grunn av egenandelstaket, men heller med at pasienter kommer for sent til psykomotorikerne på grunn av for dårlig diagnostisering og manglende forståelse av muskel- og skjelettplager. Mange har vært hos vanlig fysioterapeut først. Dermed har de allerede innfridd egenandelstaket når de kommer til oss på senhøsten, sier hun.

Tønder mener at de fleste av psykomotorikernes pasienter nok vil få en besparelse med et felles egenandelstak. Faggruppelederen sier seg ellers skuffet over at ikke aldersgrensa for å slippe egenandeler ble hevet fra 16 år til 19 år.

-Unge mellom 16 til 19 år går ofte ikke til fastlegen, og vil ikke bruke penger på helse. I denne pasientgruppa opplever jeg at det er underdekning i andelen som oppsøker psykomotorikere, sier hun.

Tønder sier seg ellers fornøyd med at det er satt av mer penger til psykisk helse-tiltak for barn og unge i forslaget til statsbudsjett, og flere lavterskeltilbud.

Powered by Labrador CMS