Urealistiske forventninger til alderdommen?

Stadig flere har forventninger om en aktiv og sykdomsfri alderdom. Det kan gjøre eldre mer utsatt for psykisk lidelser hvis de allikevel blir kronisk syke, ifølge en studie fra Tromsø.

Publisert Sist oppdatert

Studien er gjennomført av forskere ved UiT Norges arktiske universitet, og er basert på data fra Tromsøundersøkelsen.  Resultatene er publisert i BMJ Open, og er også omtalt på fysio.dk. Forskerne har undersøkt selvopplevd helse hos 21.199 kvinner og 19.229 menn.

Klar forskjell

Sammenhengen mellom kronisk sykdom og opplevelsen av psykisk helse er kjent fra tidligere forskning. Tromsø-studien viser imidlertid at psykisk helse blant eldre, i større grad enn hos yngre aldersgrupper, hadde sammenheng med forekomsten av kroniske sykdommer.

I diskusjonskapittelet påpeker forfatterne at sammenhengen mellom fysisk sykdom og psykisk helse ser ut til å ha økt de siste tiårene. Fysisk sykdom påvirker altså folks mentale helse i større grad enn tidligere. I datamerialet fra Tromsøundersøkelsen ser man en klar forskjell i utviklingen fra 1994.

Aktiv aldring

I diskusjonskapittelet spør forfatterne: Hvordan kan disse funnene forklares? Hvorfor utløser fysisk sykdom symptomer som angst og depresjon hyppere enn for noen tiår siden?

- En mulig forklaring kan ligge i de sosiale endringene i Norge og i den norske helsetjenesten. Selv om vi i dag kan behandle og kurere langt flere sykdommer, og flere pasienter har tilgang til behandling, så er det også større forventninger til «aktiv aldring» og «sunn livsstil». Dette er realistiske forventninger, fordi forekomsten av hjerte- karsykdommer har gått kraftig ned. Samtidig redder helsevesenet stadig flere liv, og et økende antall eldre overlever kreft, hjertesykdom og slag - med varige funksjonshemminger, heter det i artikkelen.

Hjelp til mestring

Forskerne anbefaler blant annet at det i behandlingen av kroniske lidelser hos eldre legges større vekt på hjelp til å mestre og håndtere sykdommen.

Referanse:
Lorem FG et al. Ageing and mental health: changes in self-reported health due to physical illness and mental health status with consecutive cross-sectional analyses. BMJ Open 2017.

Powered by Labrador CMS