Utfordret eldre i aktivitet de var redde for

Eldre fikk tilbud om å utfordre seg selv sammen med fysioterapeut. Deltakerne opplevde mindre smerter og bedre funksjon etter behandlingen. 

I en ny, norsk studie deltok 105 eldre kvinner og menn i alderen 75 år og oppover som hadde langvarige muskel- og skjelettsmerter. Eldste deltaker var 101 år gammel. Deltakerne ble delt inn i to grupper; en som fikk behandlingsopplegg i 12 uker hjemme med veiledning fra fysioterapeut, og en gruppe som kun fikk råd om trening skriftlig og i samtaler.

Gikk i trapper

Treningsopplegget til den første gruppa var øvelser, og man jobbet med mestring og bevegelser de eldre var redde for å utføre. Øvelsene gikk blant annet ut på å gå i trapper og gå turer til butikken, skriver OsloMet.

De fleste deltakerne trente tre ganger i uken.

Fysioterapeut og postdoktor Sara Cederbom som står bak studien, fant at begge gruppene ble mer fysisk aktive. Men de som fikk trening og behandlingsopplegg med fysioterapeut, fikk mindre smerter og bedre fysisk funksjon enn den andre gruppa.

Blir redde for å bevege seg

– Alt for mange eldre blir redde for å bevege seg, og får en stillesittende livsstil etter for eksempel å ha vært innlagt på sykehus, sier Cederbom i forskergruppen Aldring, helse og velferd ved OsloMet.

– Derfor er det viktig å få frem at det finnes ingen forskning som sier at det er farlig å bevege seg eller trene til tross for at du lever med langvarig smerte, uansett alder. Smertene blir verre av å bare sitte.

Tre måneder etter avsluttet behandling holdt resultatene seg fortsatt for de fleste deltakerne.

Studien «Effects of a behavioral medicine intervention on pain, health, and behavior among community-dwelling older adults: a randomized controlled trial» ble publisert i Clinical Interventions in Aging.

Powered by Labrador CMS