Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Hverdagsrehabilitering gir økt helseeffekt

Et prosjekt som inkluderer 47 kommuner viser at brukere som får hverdagsrehabilitering har økt helseeffekt sammenliknet med dem som får ordinære hjemmetjenester.

Publisert

Prosjektet har gått over tre år, inkludert 47 kommuner og har testet ut ulike modeller for hverdagsrehabilitering, ifølge regjeringen.no. Evalueringen viser at denne typen tiltak har bedre effekt enn vanlige hjemmetjenester på flere områder.

Samme kostnad, større helseeffekt

Prosjektet viser at standardtjenester og hverdagsrehabilitering koster om lag like mye i et seks måneders perspektiv, men at helseeffekten er større ved hverdagsrehabilitering.

Brukere som har fått hverdagsrehabilitering er mer fornøyde med daglige aktiviteter, fysisk funksjon og helserelatert livskvalitet enn brukere som ikke har fått dette tilbudet.

Mestring og livskvalitet

Hverdagsrehabilitering er et tilbud til hjemmeboende, i hovedsak eldre, som sliter med å mestre hverdagen på grunn av sykdom eller skade. Målet er å gi dem støtte til å benytte egne ressurser for å gjenvinne og opprettholde funksjonsnivået.

Brukerens behov, ressurser og mål står i sentrum, og det viktigste resultatet er at brukeren mestrer daglige gjøremål og opplever økt livskvalitet.

Senter for omsorgsforskning Vest har laget rapporten fra prosjektet i samarbeid med CHARM, og du kan lese den her.

Powered by Labrador CMS