-Gamle bør få styrketrening på resept

Selv de aller eldste kan holde seg friskere, mer bevegelige og klare seg bedre på egen hånd med jevnlige styrketrening, mener Sigve Nyvik Aas ved NIH.

Publisert

I mai disputerte han ved Norges idrettshøgskole (NIH) med avhandlingen «Proteinnedbrytning og muskelkvalitet hos eldre». I avhandlingen ser han på hva som skjer i muskulaturen når personer i 80- og 90-årene begynner med tung styrketrening.

- Styrketrening er svært viktig. Selv en 90-åring kan og bør trene opp både ny kraft og muskelmasse, sier Sigve Nyvik Aas i et intervju med nih.no.

«Renovasjonssystemet»

Han ville også se nærmere på hvorfor muskelstyrken reduseres i større grad enn muskelmassen når vi eldes: Kan reduksjonen i muskelkvalitet skyldes problemer med muskelcellens "renovasjonssystem"?

Resultatene fra doktorgradsarbeidet viser at styrketrening er både effektivt og gjennomførbart om man vil holde seg selvhjulpen som gammel. Aas peker også på at styrketrening med apparater har mange fordeler. I motsetning til å gå en tur, vil tung styrketrening aktivere og styrke de eksplosive type II-fibrene.

Friske og mer skrøpelige

I den første gruppa han studerte, var gjennomsnittsalderen 85 år. Alle bodde hjemme og var friske, og gjennomførte en halvtime styrketrening tre ganger i uka i ti uker. De ble sterkere, og gjennomsnittsdeltakeren bygde nesten trekvart kilo ny muskelmasse i beina. Endringen i muskelmasse og styrke resulterte også i økt ganghastighet.

I den andre studien var deltakerne mer skrøpelige. Nesten halvparten bodde på sykehjem, og de fleste var avhengig av rullator eller «prekestol» for å gå. For dem ble treningen mer strevsom, og mer enn hver fjerde deltaker falt fra. Frafallet hang sammen med motivasjon, smerter underveis i treningen og andre helseproblemer.

Men blant de som gjennomførte, var forbedringen i den siste «sykehjemsgruppa» nesten like god som i den første, selv om disse bare trente to økter i uka.

En viktig observasjon er at det ikke var noen sammenheng mellom utbytte og alder. De som var over 90 hadde like stort utbytte av styrketrening som ferske pensjonister, sier Aas til nih.no.

De eldre mister imidlertid mer styrke enn tapet av muskelmasse skulle tilsi.

Grad av muskelaktivering

- Noe av årsaken er nok i hvor stor grad eldre greier å aktivere hele muskelen. Våre testresultater tyder på at eldre som tar i alt de kan med fremsiden av låret, greier å aktivere 85-90 prosent av muskulaturen. Yngre personer klarer ca. 95 prosent.

Det ser også ut til at kvaliteten på selve muskelen reduseres.

- En av hypotesene våre var at systemene som skal bryte ned ødelagte muskelproteiner ikke fungerer optimalt når man blir eldre. Dette er musklenes renovasjonsetat, og mye tyder på at forstyrrelser her vil virke negativt inn på muskelkvaliteten.

Ett av disse nedbrytingssystemene kalles autofagi, og dyreforsøk har vist at denne prosessen går langsommere etterhvert som et dyr eldes. Sigve Nyvik Aas ville derfor undersøke om det samme er tilfellet hos mennesker.

Tok muskelbiopsier

– Vi tok muskelbiopsier fra 85-åringene og sammenlignet disse med muskelprøver fra 70- og 20-åringer. Vi fant flere forskjeller både ved autofagi og andre nedbrytningssystemer. Likevel er det for tidlig å konkludere med at autofagi svekkes med aldring i mennesker på samme måte som i dyr. Her må vi gjøre flere analyser før vi kan si noe sikkert.

Selv om muskelkvaliteten reduseres med aldring, er likevel selve tapet av muskelmasse det største problemet for eldre.

– En mindre muskel vil nesten alltid utvikle mindre kraft enn en større, sier Aas.

Powered by Labrador CMS