Fremtiden vil bestå av en større og større andel eldre i befolkningen. Hvordan løses dette? Dette er blant det som diskuteres i Fysioterapeutens podcast 'Lateralt og medialt'
Fremtiden vil bestå av en større og større andel eldre i befolkningen. Hvordan løses dette? Dette er blant det som diskuteres i Fysioterapeutens podcast "Lateralt og medialt"

Eldrebølgens dilemma: Er fysioterapeuter egentlig forberedt?

- Vi må klare å synliggjøre og dokumentere fysioterapeuters evne til å fremme god helse og forebygge sykdom før den oppstår slik at den totale sykdomsbyrden i befolkningen ikke øker betraktelig, selv om forventet levealder gjør det, mener Martin Moum Hellevik og Joakim Moestue Halvorsen.

Publisert Sist oppdatert

Vi har nok alle hørt om den: «Eldrebølgen». Begrepet brukes ofte om de ventede endringene i befolkningssammensetningen, der vi i tiden fremover kommer til å ha en betydelig større andel eldre som følge av blant annet det siste århundrets medisinske fremskritt, og variasjoner i fødselsraten igjennom 1900-tallet. Men hva vil disse endringene egentlig si for fremtidens velferdssamfunn, for behovet og bruk av helsetjenester, og for fysioterapien som profesjon? Dette diskuteres i den nyeste episoden av podcasten "Lateralt og medialt - en podcast om fysioterapi".

Færre ressurser i fellesskapet

Antallet personer 80 år og eldre i Norge er ventet å øke fra 190.000 i år 2000, til nesten 590.000 i år 2050. I samme periode er det også ventet at antallet yrkesaktive per eldre i befolkningen, altså «aldersbæreevnen» i samfunnet, reduseres fra 4,7 til kun 2,9.

Martin Moum Hellevik og Joakim Moestue Halvorsen er aktuelle med en ny podcast-episode. Denne gangen om eldrebølgen!
Martin Moum Hellevik og Joakim Moestue Halvorsen er aktuelle med en ny podcast-episode. Denne gangen om eldrebølgen!

- Dette vil med all sannsynlighet føre til at det blir færre ressurser i felleskapet, både økonomiske og når det kommer til personell, for å løse fremtidens helse- og omsorgsbehov, sier Martin Moum Hellevik og Joakim Moestue Halvorsen til Fysioterapeuten. Moum Hellevik og Moestue Halvorsen er for tiden aktuelle med en ny episode av podcasten "Lateralt og medialt", der de diskuterer nettopp utfordringene vi står ovenfor når det kommer til denne mye omtalte "bølgen" av eldre.

- For at samfunnet skal kunne fortsette å levere gode helsetjenester under disse rammene er det naturlig å tro at det vil skje endringer i hvordan vi som helsepersonell jobber, med et større fokus på effektivisering og dokumentasjon av nytteverdi av tiltak – fordi vi tross alt arbeider innen et felt der ressursene setter begrensninger på hva vi kan og bør gjøre. Uansett om vi liker det eller ikke; fysioterapeuters arbeidshverdag vil på en eller annen måte bli påvirket av endringene som kommer, mener programvertene.

Gyllen mulighet for fysioterapeuter

- Siden vi er kjent med at disse endringene vil komme, har vi fysioterapeuter nå en gyllen mulighet til virkelig å synliggjøre vår kompetanse, nytteverdi og rolle i det norske helsevesenet – og organisere oss slik at vi kommer i en nøkkelposisjon for å løse noen av fremtidens utfordringer, mener Moestue Halvorsen og Hellevik.

Og fortsetter:

- Det vil nok kreve innsats og omstillingsevne, både på et overordnet nivå og for den enkelte. Dog vil kanskje en proaktiv holdning til situasjonen, fremfor en reaktiv respons når utfordringene og kravene først dukker opp, gjøre oss i stand til å gjøre de nødvendige forberedelsene som profesjon. Vi må klare å synliggjøre og dokumentere fysioterapeuters evne til å fremme god helse og forebygge sykdom før den oppstår slik at den totale sykdomsbyrden i befolkningen ikke øker betraktelig, selv om forventet levealder gjør det.

Lytt til episoden!

I årets første episode av podcasten «Lateralt og Medialt – en podcast om fysioterapi» kan du høre programvertene Martin Hellevik og Joakim Halvorsen sine tanker om utfordringsbildet, og fremtidens situasjon for fysioterapien som profesjon.


Powered by Labrador CMS