Er aktive barn smartere enn andre barn?

Det skal forskerne finne svar på etter å ha fulgt 1150 elever i Sogn og Fjordane gjennom skoleåret 2014/2015.

Publisert

Utviklings – og forskningsprosjektet Active Smarter Kids (ASK) ledes fra Høgskulen i Sogn og Fjordane, hvor forskerne har fulgt 5.klasse-elevene i fylket, skriver Dagens Medisin.

Halvparten av skolene innførte fem ekstra timer med fysisk aktivitet i uken, mens resten gjorde som før og var kontrollgruppe. Nå er studien som beskriver designet for ASK-studien publisert i BMC Public Health

Prosjektet skal undersøke om fysisk aktivitet i samspill med de tradisjonelle fagene påvirker skoleprestasjon, skoletrivsel og helse.

- Banebrytende

Aldri før har så mange som 1150 barn blitt inkludert i en lignende studie.

– Dette er banebrytende også internasjonalt, sier Geir Kåre Resaland, prosjektkoordinator for ASK og førsteamanuensis ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Før og etter forsøksperioden ble barna testet i skoleprestasjon og kognisjon, fysisk aktivitetsnivå, fysisk form og motorikk. Det ble også tatt blodprøver, blodtrykk, midjemål, vekt, høyde og BMI. Deltakerne svarte også på ulike spørreskjema om blant annet livskvalitet. Noen få elever og lærere var også med på kvalitative tester.

– ASK-prosjektet vil trolig gi samfunnet verdifull kunnskap om organisering av skolehverdagen, metoder for bedre læring og forebyggende helsearbeid, sier Resaland.

Powered by Labrador CMS