Høyere belastning: Nyere forskning viser at pasienter med hypermobilitet kan dra fordeler av å trene styrke med høyere belastning

Ny forskning: Tung styrketrening kan gi bedre effekt ved hypermobilitet

Tradisjonelle behandlingsanbefalinger for symptomgivende hypermobilitet inkluderer sakte progredierende styrketrening, med fokus på stabilitet og balansetrening. Resultatene fra en nyere dansk studie viser imidlertid at styrketrening med høy belastning kan være en mer fordelaktig behandlingsstrategi for denne pasientgruppen.

Publisert

Hypermobilitet er definert som evnen til å bevege over et ledd ut over det som regnes som et normal utslag. Ifølge Helsebiblioteket er det antatt at 10-20% av befolkningen i Norden har hypermobilitet. Symptomgivende hypermobilitet er kjent som Hypermobility Spectrum Disorder (HSD). Tilstanden er forbundet med muskel- og skjelett plager som instabilitet, smerte og funksjonsnedsettelse samt fatigue og redusert livskvalitet.

Sammenlignet lett og tung styrketrening

I en randomisert kontrollert studie utført av forskere ved forskningsenheten Muskuloskeletal funktion og fysioterapiInstitut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet, ble effekten av tung – og lett styrketrening på selvrapportert funksjon, sammenlignet hos voksne pasienter med symptomgivende hypermobilitet i skulderledd.

Studien inkluderte 100 voksne pasienter (fra 18 til 65 år) i primærhelsetjenesten, som alle hadde betydelige svekkelser i skulderfunksjon. Gjennom forsøksperioden på 16 uker utførte deltakerne et styrketreningsprogram bestående av 3 økter per uke. Halvparten av deltakerne utførte øvelser med høy belastning og opptil fullt bevegelsesutslag. To av de tre øktene deltakerne i denne gruppen utførte, ble overvåket av en fysioterapeut. Deltakerne ble i tillegg oppfordret til å utføre en tredje økt som egentrening hjemme. Den andre halvparten av deltakere utførte en lett styrketrening med lav belastning, med et nøytralt eller moderat bevegelsesutslag. I denne gruppen ble alle øktene overvåket av en fysioterapeut.

Bedre selvrapportert skulderfunksjon

Forskerne bak studien fant at deltakerne som utførte programmet som besto av tung styrketrening, opplevde en større effekt, målt som klinisk meningsfull forbedring på selvrapportert skulderfunksjon, ved Western Ontario Shoulder Instability Index (WOSI), sammenlignet med deltakerne som hadde utført programmet med en lav belastning. Resultatene var gjeldende også etter at at effekten ble kontrollert for deltakernes kjønn, alder og funksjonelle utgangspunkt.

I tillegg viste resultatene at deltakerne i gruppen som hadde utført en høy-belastnings styrketrening var mindre tilbøyelige til å teste positivt på rotasjonstest (>180°), og at deltakerne her rapporterte en høyere opplevd bedring i fysiske symptomer.

Deltakerne i denne gruppen rapporterte imidlertid en større muskelømhet og økt hodepine, sammenlignet med deltakerne som hadde trent lett styrketrening.

En mer fordelaktig behandlingsstrategi

I studien konkluderer forskerne med at voksne pasienter med HSD tåler å trene med en høy belastning, og at denne behandlingsstrategien kan være mer fordelaktig sammenlignet med lett styrketrening. Det understrekes samtidig at mer forskning trengs, for å understøtte resultatenes kliniske betydning.

Les publikasjonen av forskningsresultatene her.

Powered by Labrador CMS