Fysioterapeuter i Trondheim må svare på koronatelefonen. Dette bildet er tatt av en av fysioterapeutene som betjener telefonen. (Foto: privat)

Trondheim omdisponerer fysioterapeuter mens ventelistene øker

Samtidig som ventelistene på fysioterapitjenester i Trondheim øker, omdisponeres seks fysioterapeuter til å jobbe med koronatiltak.

Enhetsleder for fysioterapitjenester Bente Kristin Sandvik forteller at kommunen har et stort behov for arbeidskraft på koronatelefonen og til smittesporing.

-Derfor er det avtalt at seks fysioterapeuter omdisponeres ut 2020. Ved redusert behov kan de tilbakeføres til fysioterapitjenesten tidligere, sier hun.

Sandvik sier at i løpet av pandemien har enheten sett at ventelistene øker, spesielt knyttet til eldre. Hun viser til flere årsaker, som at behandlingsgrupper og forebyggende grupper for voksne og eldre har vært midlertidig stengt på grunn av pandemien, omdisponering av ressurser, sommerferieavvikling og forsinkelser i rekrutteringsprosesser.

- Enheten opplever det krevende at ventelistene øker, og vi frykter at ventetid på fysioterapi kan føre til økt belastning på hjemmetjeneste og andre samarbeidspartnere. Samtidig er denne pandemien en spesiell situasjon og hele den kommunale helsetjenesten må bistå med utgangspunkt i den lokale smittesituasjonen, sier hun.

-Uheldig

Forbundsleder Gerty Lund sier at hun tenker det er uheldig at fysioterapeuter omdisponeres til smittesporingsarbeid når det går ut over rehabiliteringstilbudet.

-Generelt er rehabiliteringstilbudet underdimensjonert i Norge, og når tilbudet kuttes ytterligere, så er det funksjonsnivået til pasientene som rammes som det går ut over, sier hun.

Lund viser også til helseministerens pressekonferanse i forrige uke, hvor han sa at personell ved helsestasjoner og skolehelsetjenesten ikke skal omdisponeres.

Forbundslederen har merket seg en undersøkelse utført av det svenske forbundet Fysioterapeuterna og flere pasientorganisasjoner. I Sverige ble ikke instituttene stengt på grunn av covid-19, men en god del pasienter uteble i frykt for smitte. I undersøkelsen oppgir sju av ti pasienter at de har fått mindre rehabilitering under koronapandemien, og halvparten sier at deres helsetilstand er blitt dårligere.

-Man risikerer jo at eldre som kunne ha klart seg hjemme, blir pleiepasienter og dermed øker trykket på pleie- og omsorgstjenesten. Eller at personer som ved hjelp av fysioterapeuter kunne ha kommet seg tilbake i jobb, blir gående sykemeldt lenger enn nødvendig. Da øker også faren for at det blir kronisk og med uføretrygd som sluttresultat. Det er dårlig samfunnsøkonomi, og ikke akkurat det vi trenger i disse tider, sier Lund.

Bedre rustet

Også i spesialisthelsetjenesten ser lungefysioterapeutene at koronasmitten er økende flere steder.

Frederikke Tonnaer Liseth

-Det er ikke hyggelige nyheter, men erfaringene fra i vår har gjort fysioterapeutene mer forberedt. Det gjelder både organisering, logistikk og faglig fundament, mener leder for NFFs faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi, Frederikke Tonnaer Liseth.

Liseth mener at de fleste i spesialisthelsetjenesten føler seg godt rustet til å behandle covid-19-pasientene godt, og at det er trygghet omkring gode rutiner og prosedyrer om beredskap.

-Det jeg vet er en stor belastning for fysioterapeutene nå, er den økte faren for å være en smittespreder internt og til pasientene. Det tar på å hele tiden vite at man må være ekstremt nøye med smitteforebygging også privat for å være til minst mulig risiko for sårbare pasienter, sier hun. 

Opphopning av pasienter

Faggruppelederen er bekymret for hvordan det skal gå om vi nå får en ny bølge med smittede, samtidig som det kan bli en opphopning av pasienter som trenger rehabilitering etter tidligere koronasykdom og vanlige pasienter som har fått behandlingen utsatt.

Powered by Labrador CMS