Fagkronikker

Publisert Sist oppdatert

Fagkronikkens hensikt er å argumentere for et faglig synspunkt innen et debatterbart tema. Manuskriptet kan fronte meninger om aktuelle spørsmål innen fagpolitikk, relevant praksis, utdanning og forskning. Det stilles krav til diskusjon eller balansert belysning av saken. I en kronikk kan samtidig argumentasjonens hensikt være å starte en aktuell fagdebatt. Manuskripter skal ikke ha sammendrag, men en kortfattet ingress (maksimalt 5 linjer) som belyser kronikkens tema. Kronikker forbindes ofte med å være argumenterende og skal være preget av kunnskapsformidling og personlige vurderinger. Begrunnede meningsytringer, framstilling av ny viten og analyser av emner relevant for fysioterapeuter, kan være aktuelle som kronikk. Manuskriptet skal ha en mer ”popularisert” stil enn fagartikler. Bruk et tydelig og lettlest språk. Litterære og språklige virkemidler kan brukes. Aktuelle spørsmål som skal argumenteres for bør gjøres rede for tidlig og følges som en rød tråd gjennom hele manuskriptet. Redaksjonen forbeholder seg retten til å akseptere/ forkaste innsendte kronikkmanuskripter basert på det ovenstående.

Tittel: Kort og fengende

Start kronikken med en ingress. Ingressen skal inneholde artikkelens konklusjon - du skal med andre ord rett på sak!

Figurer/ tabeller godtas i utgangspunktet ikke i forbindelse med fagkronikker. Illustrasjoner/ bilder ønskes velkommen. Navn på fotograf, der dette er aktuelt, må alltid legges ved.  

Kort tipsliste: 

• Tittel: skal kort si hva saken handler om

• Ingressen eller innledningen (ca. tre linjer) må inneholde hovedpoenget i kronikken

• Bruk mellomtitler, dvs. korte underoverskrifter i teksten

• Når du starter selve artikkelen så skal det viktigste først: begynn med konklusjonen

• Gå deretter over til det som underbygger konklusjonen

• Hold deg til ett poeng av gangen

• Fakta skal være korrekte og kilden skal oppgis (men fotnoter fungerer ikke)

• Ironi og humor er vanskelig å bruke, for det kan lett feiloppfattes

• Det er viktig å unngå forkortelser. De må forklares og da er de nytteløse

• Det er lurt å forsøke å unngå ”stammespråk” - i den grad dette er mulig

• Forsøk å skrive norsk uten fremmedord

• Unngå lange sitater - fortell heller innholdet med egne ord og gi referanse

• Sett punktum. Ofte.

• I kronikken må det være lett å skille mellom fakta/dokumentasjon og dine egne meningsytringer

Kronikker kan inneholde maksimalt 2.000 ord inkludert en eventuell litteraturliste (referanser er ikke et krav, men en anbefaling).

Ferdig manuskript sendes til Fysioterapeutens fagredaktør: fagredaktor@fysio.no

Powered by Labrador CMS