Fire ting påvirker fatigue etter hjerneslag

Over fire av ti hjerneslagpasienter sliter med fatigue, viser en ny, norsk studie. Forskerne fant to biologiske faktorer og to psykososiale faktorer som påvirket risikoen for å utvikle fatigue.

Hvert år rammes rundt 15 000 personer i Norge av hjerneslag. Studien inkluderte 321 hjerneslagpasienter ved 11 sykehus i Sørøst-Norge. Da de ble spurt 4-6 uker etter hjerneslaget, rapporterte nesten 44 prosent at de opplevde fatigue. De var trøtte, utmattet og hadde redusert energi.

Forskerne fant at fire faktorer så ut til å øke oddsen for dette: tidligere sykdommer før hjerneslaget, opplevelse av depresjon etter hjerneslaget, omsorgsansvar for andre nærstående og høyere alvorlighetsgrad på hjerneslaget (målt med NIHSS). Studien fra Lovisenberg diakonale høgskole og Oslo universitetssykehus er publisert på sykepleien.no.

Fem ganger høyere odds

Det å rapportere om andre sykdommer før hjerneslaget ga nesten fem ganger høyere odds for å rapportere om fatigue. Nesten hver fjerde hjerneslagpasient sa at de var deprimert etter slaget. Blant de deprimerte, var risikoen for fatigue fire ganger så høy.

Hadde pasienten barn eller ektefelle de måtte ta hånd om, var oddsen for fatigue også høyere. Situasjonen rundt jobb så ikke ut til å ha betydning.

Den siste faktoren som virket inn på om pasienten utvikler fatigue etter hjerneslag, var hvor alvorlig hjerneslaget var.

Både biologiske og psykososiale faktorer

Forskerne viste til at de fant både biologiske og psykososiale faktorer i forbindelse med utvikling av fatigue i denne studien, noe som indikerer at fatigue kan være et sammensatt fenomen.

Powered by Labrador CMS